2020 Sau 23

Beržų progimnazijos pradinių klasių mokiniai sausio 20 d. dalyvavo edukacinėje programoje kartu su pasakų veikėju Skruzdėliuku. Buvo įdomi, aktyvi, muzikali popietė. Jos metu vaikai dainavo, šoko, sportavo.

Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 01
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 02
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 03
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 04
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 05
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 06
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 07
Edukacinė-muzikinė programa 1–4 klasių mokiniams 08

2020 Sau 15

A Landsbergiene4

Sausio 15 dieną progimnazijoje svečiavosi socialinių mokslų daktarė (edukologija) Austėja Landsbergienė. Aktų salėje susirinkusiems progimnazijos mokinių tėvams, mokytojams bei kitų mokyklų atstovams viešnia pabrėžė, kad dabar auganti karta yra pokyčių karta. Jie kurs ir keis mūsų gyvenimus ateityje, todėl įprastinių žinių ir įgūdžių jiems jau nepakaks. Jie turi įgyti XXI a. būtinas kompetencijas: būti kūrybingi, gebantys spręsti problemas, adaptabilūs, nebijantys kaitos ir klaidų, mąstantys globaliai ir inovatyviai, gebantys komunikuoti, įgiję skaitmeninį raštingumą. Žinoma, turi keistis ir ugdytojų veikla, metodai bei priemonės.

2020 Sau 14

Sausio 14 dieną 8a ir 8b klasės mokiniai kartu su savo auklėtojais dalyvavo Juozo Miltinio gimnazijos renginyje „Pirmyn aštuntokai“, apžiūrėjo gimnaziją. Vyko viktorina, kurioje už teisingus atsakymus aštuntokai gavo prizus – knygų skirtukus su gimnazijos atributika.

Vėliau penki progimnazijos mokiniai dalyvavo Juozo Balčikonio gimnazijoje vykusiame protmūšyje, kuriame laimėjo 2-ąją vietą. Mokiniai ateityje planuoja tęsti mokslus šiose gimnazijose.

Pažintis su miesto gimnazijomis 01
Pažintis su miesto gimnazijomis 02
Pažintis su miesto gimnazijomis 03
Pažintis su miesto gimnazijomis 04

2020 Sau 13

Sausio 13 d. progimnazija kartu su visa Lietuva paminėjo tragiškų Sausio 13-osios įvykių 29-ąsias metines ir Laisvės gynėjų dieną. 8 valandą mokyklos languose sužibo atminimo žvakutės, o į aktų salę susirinkę mokiniai ir mokytojai tylos minute pagerbė vardan laisvės savo gyvybes paaukojusius 14 mūsų tautiečių. Po dramos būrelio (vadovė V. Eisenaitė) narių paruoštos meninės-literatūrinės kompozicijos istorijos mokytojas T. Puodžiūnas pasakė kalbą apie to laikotarpio įvykius ir jų reikšmę šiandieniniams žmonėms. Džiaugdamiesi, kad dabar yra laisvi, renginio dalyviai, vadovaujami šio renginio organizatorės ir vedėjos V. Eisenaitės, sudainavo E. Masytės dainą „Laisvė“.

Sausio 13-oji 2020 01
Sausio 13-oji 2020 02
Sausio 13-oji 2020 03
Sausio 13-oji 2020 04
Sausio 13-oji 2020 05
Sausio 13-oji 2020 06
Sausio 13-oji 2020 07
Sausio 13-oji 2020 08
Sausio 13-oji 2020 09
Sausio 13-oji 2020 10
Sausio 13-oji 2020 11
Sausio 13-oji 2020 12

2019 m. Beržų progimnazija