2020 Geg 19

DĖL PROGIMNAZIJOS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANO 2019 - 2020 MOKSLO METAMS 5 IR 25.7 PUNKTŲ PAKEITIMO

2020 Geg 19

DĖL RENGINIŲ, KURIUOSE DALYVAUJA NE DAUGIAU NEI 30 DALYVIŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

2020 Bal 30

2020 Bal 22

Sveikatos apsaugos ministerija, rūpindamasi mokinių emocine sveikata, kurią veikia dėl Covid-19 pandemijos pasikeitusi gyvenimo rutina ir kylantys iššūkiai, parengė rekomendacijas mokytojams ir tėvams, kaip tinkamai bendrauti su mokiniais apie Covid-19 (koronavirusą).

2019 m. Panevėžio Beržų progimnazija