Pagrindinė

2020 Rgs 01

bendros rekomendacijos
neformalusis svietimas
pagrindinis ir vidurinis ugdymas
pradinis

2020 Rgp 27

2020 Bal 30

2020 Kov 18

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
 

ĮSAKYMAS

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU (COVID-19)

 

2020-03-16 d. Nr. V-63

Panevėžys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. kovo 12 d. sprendimais Nr. V-336, V-342, V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 d. įsakymu Nr. V-366, „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-13 d. įsakymu „Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“:

1. Į s a k a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

1.1. stabdyti ugdymo procesą progimnazijoje visiems 1–8 klasių mokiniams ir skirti pavasario (Velykų) atostogas;

1.2. pedagoginiams darbuotojams leisti darbo funkcijas atlikti ne darbovietėje, o esant namuose, taikant nuotolinį darbą – koreguoti ilgalaikius dalykų planus, kaupti skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, pasirinkti nuotolinę mokymosi aplinką, kuri bus naudojama komunikuojant mokytojui ir mokiniams. Darbuotojas, dirbantis nuotolinio darbo sąlygomis, naudoja asmenines darbo priemones, įrangą ir atsako už jų atitikimą darbų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, taip pat užtikrina gaunamos, siunčiamos informacijos saugumą ir konfidencialumą, laikosi nuotolinio darbo saugos reikalavimų, atliekant darbo funkcijas, rūpinasi savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl aplaidaus elgesio ar klaidų, sauga, sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu;

1.3. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Macei, sugrįžus iš stažuotės užsienyje, taikyti saviizoliaciją, vadovaujantis LR SAM rekomendacijomis ir dirbti nuotoliniu būdu  iki 2020 m. kovo 28 dienos – bendradarbiaujant su mokytojais, parengti progimnazijos priemonių planą dėl mokinių mokymo nuotoliniu būdu.

2. P a s i r u o š t i visiems mokytojams nuo 2020-03-30 d. pradinį ir pagrindinį ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

3. P a v e d u padalinio vadovui ūkio reikalams Dijanai Mondeikienei aptarnaujančio personalo darbuotojams sudaryti saugias sąlygas dirbti mokyklos patalpose, užtikrinant sanitarijos ir higienos reikalavimus, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymą. Sumažinti iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičių, paskirstant darbus ir darbo laiką.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti progimnazijos svetainėje.Direktorius
Stanislovas Ambrazaitis

2020 m. Panevėžio Beržų progimnazija