Projektai

2019 Spa 24

Spalio 14–16 dienomis beveik visi progimnazijos pedagogai dalyvavo „LIONS QUEST“ ilgalaikės socialinio-emocinio ugdymo programos (,,Laikas kartu” (1–4 klasėms) ir ,,Paauglystės kryžkelės” (5–8 klasėms) mokymuose.
Ši programa padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime, į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.
Mokymai pedagogams 01
Mokymai pedagogams 02
Mokymai pedagogams 03
Mokymai pedagogams 04
Mokymai pedagogams 05
Mokymai pedagogams 06
Mokymai pedagogams 07
Mokymai pedagogams 08
Mokymai pedagogams 09
Mokymai pedagogams 10

2019 Rgs 27

Rugsėjo 23–26 dienomis 5–8 klasių mokiniai, vadovaujami gamtos ir socialinių mokslų mokytojų, prisijungė prie Mokslo populiarinimo renginio „Tyrėjų naktis“, kuris jau tapo tradiciniu ir Lietuvoje vyksta 15-tą kartą. Įvairiomis veiklomis mokiniai buvo kviečiami domėtis mokslu. Netradicinę veiklą pradėjo biologijos mokytoja Aurelija Makštelienė kartu su chemijos mokytoja Ilona Krasnauskiene. Jos 5a ir 5b klasėse mokiniams pravedė integruotą gamtos ir žmogaus pamoką „Mažoji laboratorija“. Mokiniai įtvirtino žinias, mokydamiesi tiksliai matuoti, pasverti užduotyse nurodytas medžiagas, išmoko matuoti vandens tūrį. 6a ir 6b klasių mokiniai mokyklos kieme mokėsi atpažinti augančius medžius, krūmus, žolinius augalus, atliko nurodytas užduotis, iš gamtinės medžiagos kūrė gyvūnų piešinius. Su geografijos mokytoja Evelina Jackevičiene 6-tokai pagal gamtos požymius nustatinėjo pasaulio kryptis, darė kompasą pagal Saulę. Fizikos pamokose 7-tokai stebėjo ir patys atliko nesudėtingus bandymus, skaitė „slaptą“ raštą. 8-tokai pasirinko mokslinio filmo „Žemė iš kosmoso“ peržiūrą. Tyrėjų dienų savaitė baigėsi protmūšiu. Nugalėjo smalsumas, entuziazmas ir draugystė. Iki kitos Tyrėjų dienos.
Tyrėjų dienų įspūdžiais pasidalino fizikos mokytoja Lina Seliokienė.
Tyrėjų dienos 2019 01
Tyrėjų dienos 2019 02
Tyrėjų dienos 2019 03
Tyrėjų dienos 2019 04
Tyrėjų dienos 2019 05
Tyrėjų dienos 2019 06
Tyrėjų dienos 2019 07

2019 Geg 06

Norime pranešti džiugią žinią, kad mokyklos vadovas S. Ambrazaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ vadove Aukse Motto. Šios vadovės iniciatyva liepos mėnesį vyks tarptautinė stovykla „Aš ir tu – mes kartu“. Stovyklos koordinatore ir organizatore paskirta mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Vaitkevičienė. Stovykla vyks Rokiškio rajone „Ilzenbergo“ dvare. Joje šalia mokinių iš JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ dalyvaus ir 4 mūsų progimnazijos mokiniai.
Stovyklos tikslai:
1. Priartinti paauglius mokinius arčiau prie Lietuvos ir taip aktualinti jų mokymąsi lituanistinėje mokykloje.
2. Įprasminti mokinių dalyvavimą lietuvių bendruomenės renginiuose siekiant, kad jie pasijaustų esą šios bendruomenės dalimi.
3. Padėti ieškoti tikrojo savęs. Parodyti, kad jie laiko save lietuviais, juose yra labai daug lietuviškumo ir todėl jie mokosi lietuviškoje mokykloje, nors jie turi Amerikos pilietybę.
4. Aplankyti Lietuvą ne kaip atostogų ar tėvų/senelių šalį, o kaip savo šaknų pradžią.
5. Padėti suvokti tikrąją artėjančio Lietuvos 101- mečio prasmę ir koordinuoti šio suvokimo perdavimą jaunesniems lituanistinės mokyklos mokiniams.
Džiaugiamės naujomis iniciatyvomis ir bendradarbiavimo partneriais.

2019 Sau 11

4a klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos organizuoto Tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Parodai jie pateikė iš makaronų ir iš kaštonų pagamintas apyrankes.

4a klasės mokiniai ir jų mokytoja Jolanta Vaitkevičienė už dalyvavimą parodoje gavo padėką, o jų darbai paviešinti progimnazijos FB puslapyje: www.facebook.com/…

apyrankes 01
apyrankes 02

2019 m. Beržų progimnazija