Ugdymas karjerai

2018 Lap 29

6a klasės mokiniai su profesijos patarėja S. Arlauskiene lapkričio 27 d. atliko įvairias užduotis, kurios padėjo pažinti save, atpažinti savo ir kitų emocijas, valdyti savo elgesį skirtingose situacijose, mokytis pasitikėti savimi ir kitais.

Savęs pažinimas 01
Savęs pažinimas 02

2018 Lap 29

Lapkričio 27 d. 5a klasės mokiniai ugdymo karjerai pamokoje prisiminė, ką reiškia artimoji socialinė aplinka ir kuo ji svarbi žmogaus karjerai. Atlikdami užduotį „Tinklas“ stengėsi suprasti, kaip svarbu pasitikėti savimi ir klasės draugais. Visi vienbalsiai nutarė, kad ne visais galima pasitikėti, ne visi klasės mokiniai linkę bendradarbiauti. Mokiniams nelengva buvo priimti bendrą sprendimą, suvaldyti savo elgesį.

Profesijos patarėja Stanislava Arlauskienė

pasitikejimas 01
pasitikejimas 02
pasitikejimas 03
pasitikejimas 04

2018 Lap 24

Mūsų mokykla lapkričio 19–24 dienomis dalyvavo Lietuvos 100-mečio nacionalinėje karjeros savaitėje, kurią globoja Lietuvos respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taigi, visos klasės domėjosi įvairiomis profesijomis.

5a ir 5b klasės (auklėtojos R. Jurkienė ir A. Makštelienė) lankėsi Juozo Miltinio teatre. Mokiniai sužinojo, kas yra teatras ir kaip gimsta spektaklis, kokių profesijų žmonės dirba teatre, kokie yra jų darbo ypatumai. Vizito metu mokiniai apžiūrėjo teatro sceną, susipažino su elgesio joje taisyklėmis, užkulisiais, dekoracijų sandėliu, rekvizito kambariu, apžiūrėjo grimo kambarį, sužinojo grimo atlikimo subtilybes, kostiumų sandėlyje apžiūrėjo teatrinius kostiumus.

6a ir 6b klasės (auklėtojos S. Arlauskienė ir J. Ablėnė) lankėsi Panevėžio apygardos teisme. Mokiniai susipažino su teismo veikla, apžiūrėjo teismo rūmų patalpas: posėdžių sales, teismo archyvą, raštinę. Taip pat mokiniai peržiūrėjo trumpus edukacinius filmukus apie bylų nagrinėjimą, teisėjo, archyvaro, ryšių su visuomene specialisto darbą, teismų sistemą mūsų šalyje. Tai padėjo aiškiau suprasti teismo darbą. Susitikime dalyvavo ir teisėjas, apsirengęs mantija. Jis pasakojo apie savo darbą, teisingumo vykdymą ir mielai atsakinėjo į moksleivių klausimus.

Taip pat mokiniams buvo leista suformuoti teismo posėdžio komandą: mokiniai pasimatavo teisėjo, teisėjo padėjėjo, posėdžių sekretoriaus, prokuroro, kaltinamojo, liudininko, advokato kėdes. Teisingai atsakę į klausimus mokiniai gavo iš teisėjo rankų atminimo dovanėlę – tušinuką ir galėjo nusifotografuoti.

7a ir 7b klasės (auklėtojai R. Ručinskaitė-Špokevičienė ir T. Puodžiūnas) lankėsi Panevėžio aeroklube. Juos maloniai priėmė Panevėžio aeroklubo vadovas Laurynas Griauzdė. Mokiniai apžiūrėjo lėktuvus, galėjo pasimatuoti piloto kėdę lėktuvo kabinoje, sužinojo apie asmenybės savybes, kurios yra būtinos šiai profesijai.

8a ir 8b klasės (auklėtojai J. Ablėnė ir A. Krulys) lankėsi UAB „SIWood“. Kai pirmą kartą išgirdo šį bendrovės pavadinimą, mokiniai paklausė: Kas tai? Taigi, aplankyti šią bendrovę buvo tikra intriga. Mokiniai pamatė, kaip vyksta darbas bendrovėje, kokie įrengimai naudojami, kokios kvalifikacijos darbuotojai čia dirba.

Profesijos patarėja S. Arlauskienė

Karjeros savaitė 01
Karjeros savaitė 02
Karjeros savaitė 03
Karjeros savaitė 04
Karjeros savaitė 05
Karjeros savaitė 06
Karjeros savaitė 07
Karjeros savaitė 08
Karjeros savaitė 09
Karjeros savaitė 10
Karjeros savaitė 11
Karjeros savaitė 12

2018 Lap 20

Norime būti atsakingais savo šalies piliečiais. Todėl lapkričio 20 d. 7a, 7b ir 8b klasių mokiniai dalyvavo susitikime ˗ paskaitoje: „Mokesčiai mūsų gyvenime“. Mūsų progimnazijoje svečiavosi  mokesčių informacijos departamento švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Slučinskaitė. Mes mokėmės suprasti, kas yra mokesčiai, kas juos moka, kam panaudojami mokesčių pinigai, kokie mokesčiai buvo anksčiau ir kokie dabar. Sužinojome, kokių profesijų atstovai dirba mokesčių inspekcijoje. Paskaita peraugo į diskusiją, kuri buvo naudinga mokiniams.

Profesijos patarėja Stanislava Arlauskienė

01
02

2019 m. Beržų progimnazija