Birželio 10 d. buvo skirta kultūrinei pažintinei veiklai. 5–8 klasių mokiniai su klasių vadovais vyko į istorinę-kultūrinę kelionę pagal duotą maršrutą. Reikėjo surasti nurodytus objektus, apžiūrėti, nustatyti architektūros stilių, nufotografuoti. Užduotis parengė istorijos mokyt. T. Puodžiūnas ir geografijos mokyt. E. Jackevičienė.
Kultūros diena 2019 01
Kultūros diena 2019 02
Kultūros diena 2019 03
Kultūros diena 2019 04
Kultūros diena 2019 05
Kultūros diena 2019 06
Kultūros diena 2019 07
Kultūros diena 2019 08