Birželio 6 dieną į mokslo metų baigimo šventę rinkosi 1–3 klasių mokiniai. Šventę organizavo meno vadovė Virginija Eisenaitė, jai padėjo Vasaros mergaitė (Justina Stacevičienė). Po trumpo linksmo mokslo metų „aptarimo ir žinių patikrinimo“ žodis buvo suteiktas progimnazijos direktoriui S. Ambrazaičiui, kuris pasveikino visus su mokslo metų pabaiga ir padėkojo už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą ir aktyvią veiklą progimnazijos gyvenime, įteikdamas mokyklos padėkos raštus. Šventę paįvairino liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ (vad. O. Ivanauskienė), dainavimo studija „Spalvinukai“ (vad. V. Ūsienė), pirmokų daina (mokyt. R. Jurkienė).
Linksmų, saulėtų ir saugių atostogų! Iki susitikimo rudenį!
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 01
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 02
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 03
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 04
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 05
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 06
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 07
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 08
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 09
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 10
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 11
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 12
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 13
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 14
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 15
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 16
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 17
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 18
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 19
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 20