Sveikatos apsaugos ministerija, rūpindamasi mokinių emocine sveikata, kurią veikia dėl Covid-19 pandemijos pasikeitusi gyvenimo rutina ir kylantys iššūkiai, parengė rekomendacijas mokytojams ir tėvams, kaip tinkamai bendrauti su mokiniais apie Covid-19 (koronavirusą).