Rugsėjo 1-osios skambutis vėl sukvietė į mokyklą mokinius, jų tėvelius ir mokytojus. Mokslo ir žinių šventę pradėjo fanfarų garsai. Išklausius ir sugiedojus himną mokyklos direktorius Stanislovas Ambrazaitis pirmiausia pasveikino pirmokus, palinkėjo visiems gerų mokslo metų ir paskelbė mokslo metų pradžią. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius palinkėjo sėkmės moksluose, kūrybingumo ir kantrybės bei perskaitė miesto mero sveikinimą.
Mokyklos šventę eilėraščių posmais paįvairino dramos būrelio skaitovai (vad. V. Eisenaitė) ir dainavimo studija „Spalvinukai“ (vad. V. Ūsienė).
Po šventės aštuntokai palydėjo pirmokus į jų klases, o kiti mokiniai su klasių auklėtojais ir tėveliais sugužėjo į klases pirmąjai klasės valandėlei.
Šventinį renginį organizavo ir pravedė meno vadovė Virginija Eisenaitė, jai talkino Aurėja Kučiauskaitė ir Radvilė Mažylytė.
Gerų, turiningų ir nepakartojamų mokslo metų!
Rugsėjo 1-osios šventė 01
Rugsėjo 1-osios šventė 02
Rugsėjo 1-osios šventė 03
Rugsėjo 1-osios šventė 04
Rugsėjo 1-osios šventė 05
Rugsėjo 1-osios šventė 06
Rugsėjo 1-osios šventė 07
Rugsėjo 1-osios šventė 08