2021 Sau 13

Sausio 13-ąją 8 b klasės moksleiviai: Danielius Grinkevičius, Toma Kripaitytė, Faustas Kuznecovas, Nedas Mičiūda, Glorija Linda Parnitzke, Eironas Survila ir Jonas Vaicieka dalyvavo Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių  mokinių konferencijoje „Laisvės laužai mums tebešviečia“, skirtoje Laisvės gynėjų dienos 30-čiui paminėti, kurioje buvo skaitomi mokinių parengti pranešimai. Ją nuotoliniu būdu organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija.

Pranešėjams į pagalbą įsitraukė 5, 7 ir 8 klasių mokiniai, nupiešę pluoštą piešinių minimos dienos tema.

Mokinukus konsultavo mokytojai: Vaida Batavičienė, Jurga Jasinskienė ir Tomas Puodžiūnas.

Nors šiemet šios svarbios datos minėjimas vyko neįprastai, tačiau stengtasi tradicijas išlaikyti: žuvusiųjų laisvės gynėjų atminimui moksleivių namų languose keletui minučių sužibo žvakučių liepsnelės, klasių vadovai pamokas pradėjo nuo istorijos mokytojo parengto pranešimo apie Sausio 13-ąją, kartu peržiūrėjo ir dokumentinę vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuoti kruvinieji tuometiniai įvykiai.

Dėkojame visiems, prisijungusiems prie mūsų tautai reikšmingos dienos paminėjimo! 

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė

Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 01
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 02
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 03
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 04
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 05
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 06
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 07
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 08
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 09
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 10
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 11
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 12
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 13
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 14
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 15
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 16
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 17
Paminėtas Sausio 13-osios 30-metis 18

2021 Sau 13

1b mokiniai (mokytoja Kristina Klimkevičienė) Sausio 13-sios dienos atminimui uždegė žvakutes.

1b klasės liepsnelės 01
1b klasės liepsnelės 02
1b klasės liepsnelės 03
1b klasės liepsnelės 04
1b klasės liepsnelės 05
1b klasės liepsnelės 06
1b klasės liepsnelės 08
1b klasės liepsnelės 09
1b klasės liepsnelės 10
1b klasės liepsnelės 12
1b klasės liepsnelės 13
1b klasės liepsnelės 14

2021 Sau 13

1b klasės mokinių (mokytoja Kristina Klimkevičienė) piešinių paroda „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“

Laisvės karta sako jiems AČIŪ 01
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 02
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 03
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 04
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 05
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 06
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 07
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 08
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 09
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 10
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 11
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 12
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 13
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 14
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 15
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 16
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 17
Laisvės karta sako jiems AČIŪ 18

2021 Sau 11

Vaizdo įrašai Panevėžio Beržų progimnazijos 5-8 klasių moksleivių Meninio skaitymo konkursui laukiami iki 2021 m. vasario 8 d. 15 val. (siųsti programa SKYPE savo lietuvių kalbos mokytojai).

1

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO

SĄLYGOS 

2021-01-11 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Panevėžio Beržų progimnazijos mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.2, patvirtintu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 2021 m. grafiku bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. R1-802 patvirtintomis Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso sąlygomis.

2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Konkurso tikslas - ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę;

2. Konkurso uždaviniai:

2.1. skatinti mokinius domėtis literatūra;

2.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;

2.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.

2.4. rengti mokinius miesto meninio skaitymo konkursui

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokykla. Renginio užduotis parengia ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta meninio skaitymo konkurso mokyklos etapo organizavimo ir vertinimo komisija. Siūloma:

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – komisijos pirmininkė;

Virginija Eisenaitė, dramos būrelio vadovė;

Birutė Gaigalienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Vaida Ūsienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

2. Siūloma konkurso organizavimo darbo grupė:

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – skelbimo parengimui, konkurso sąlygų kūrimui, jo organizavimui, protokolo parengimui, anketos išsiuntimui dėl miesto etapo.

Alma Žilytė, bibliotekininkė - konkurso nugalėtojo (-os) vaizdo įrašo patalpinimu YouTube platformoje ir nuorodos atsiuntimui Regioniniam etapui;

Birutė Gaigalienė, vyr. lietuvių kalbos mokytoja – konkurso rezultatų aprašymui mokyklos interneto svetainėje.

Konkurse gali dalyvauti visi norintys Panevėžio Beržų progimnazijos 5­­–8 klasių mokiniai.

3. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami vienoje amžiaus grupėje (5­–8 kl.).

4. Skaitovai gali skaityti vieną poezijos arba vieną prozos ištrauką lietuvių kalba. Rekomenduotina rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų gerai įvertintų lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine kokybe, keliančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją bei atitinkantį skaitovo amžių, gyvenimo patirtį.

5. Skaitovo programos trukmė – iki 5­­ minučių, poetinės (literatūrinės) kompozicijos trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių. Poetinės kompozicijos (poezijos spektaklių)  dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8.

6. Jei skaitovas viršija nurodytą programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.

7. Konkursas vyksta etapais: mokyklos etapas vyksta 2021 m. vasario 9 d., antradienį, 14 val. nuotoliniu būdu, „Skype“ platformoje. Nufilmuoti mokinių pasirodymo vaizdo įrašai siunčiami lietuvių kalbos mokytojoms Vaidai Batavičienei ir Birutei Gaigalienei „Skype“ iki 2021 m. vasario 8 d. (pirmadienio) 15 val. Geriausio, originaliausio skaitovo vaizdo įrašas, išrinktas Meninio skaitymo konkurso komisijos narių, siunčiamas į miesto etapą, kurį  organizuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys. (koordinatorė Minolė Petronytė-Kairienė). Paraiškos apie dalyvavimą Konkurse siunčiamos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui, el.p.: minole.petronyte-kairiene@panevezys.lt

IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

1. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama teisė dalyvauti miesto etape.

 

Konkursą organizuoja lietuvių kalbos mokytojos: Vaida Batavičienė, Birutė Gaigalienė 

 

SKAITOVŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1. Pasirinkto literatūrinio / poetinio teksto meninė kokybė. Rekomenduotina skaitymui rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų gerai įvertintų lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine kokybe. Pastaba: skaityti ne savo kūrybos tekstą.

 2. Pasirinkto kūrinio temos / idėjos aktualumas. Rekomenduotina rinktis lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, keliančius ir analizuojančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją. 

3. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai. Skaitovas turėtų žinoti, suprasti ir gebėti vertinti pasirinkto grožinės literatūros kūrinio keliamas problemas.

4. Skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį (temą, idėją). Skaitovas turi mokėti logiškai ir artikuliuotai papasakoti pasirinktą istoriją, perteikti jos temą (apie ką pasakoja?) ir idėją (ką nori pasakyti?).

5. Skaitovo gebėjimas emociškai paveikti klausytojus. Skaitovas turėtų gebėti ne tik aiškiai ir suprantamai papasakoti pasirinktą istoriją, bet ir atskleisti savo emocinį požiūrį į pasakojamą istoriją. 

6. Skaitovo gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą - pasakoti klausytojui. Skaitovas turėtų savo istoriją pasakoti klausytojui, kuris jo klausosi, o ne grindims, sienoms, luboms ir kitiems negyviems objektams.

7. Skaitovo gebėjimas naudoti savo balso diapazoną. Skaitovas turėtų mokėti kalbėti pakankamai garsiai (dirbtinai nešaukdamas, nerėkdamas), kad jį girdėtų visi salėje esantys klausytojai. 

8. Pasakotojo kalbos kultūros kokybė. Skaitovo norminė lietuvių kalba ir kirčiavimas turėtų būti nepriekaištingi.

9. Papildomų sceninės / teatrinės raiškos priemonių naudojimo tikslingumas (garsai, muzika, šviesos, kostiumai kt.). Poetinių kompozicijų teatrinės raiškos priemonių naudojimas turi būti minimalus, tik paryškinantis literatūrinio ar poetinio žodžio mintį, atskleidžiantis kompozicijos temą, idėją.

10. Skaitovo sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika). Skaitovo apranga kukli ir tvarkinga, kūno plastika ir rankų judesiai natūralūs, o ne specialiai sugalvoti.                                                                                                             

2020 m. Panevėžio Beržų progimnazija