2019 Geg 07

Gegužės 7 d. Beržų progimnazijos netradicinėse erdvėse buvo paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Bibliotekoje mėgstamiausių knygų parodėlę surengė 6a kl. mokiniai. Domėjosi, kokių rašytojų ir poetų knygos mūsų mokykloje pačios populiariausios. 5a ir 5b kl. mokiniai rinko citatas iš dviejų nurodytų poezijos knygų kompiuterių klasėje bei pristatė draugams. Aštuntokai skaitė knygas lauke, šalia Žagienės upelio bei ieškojo prasmingų minčių. Pamokas organizavo bibliotekininkė Alma Žilytė ir lituanistė Birutė Gaigalienė.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 01
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 02
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 03
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 04

2019 Geg 07

Gegužės 7 d. progimnazija gavo konkurso „Perdirbtų žaislų istorijos“ organizatorių laišką, kad PRATC organizuoto konkurso „Perdirbtų žaislų istorijos" komisija išrinko nugalėtojus: Sintiją Abukevičiūtę, Samantą Sparnauskaitę, Emą Bilinskaitę, Airidą Šiudeikį ir Vidmantą Šešką. Šie moksleiviai gegužės 30 dieną bus pakviesti į ekskursiją į Panevėžio regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyną, kurios metu vaikai sužinos, kaip atrodo modernus sąvartynas ir kas vyksta su atliekomis, kai jos yra paimamos iš atliekų surinkimo konteinerių. Konkursui darbelius sukūrę ir nuotraukas atsiuntę moksleiviai taip pat gaus konkurso prizų – jie bus pristatyti į mokyklą.
Mokinių darbų įvertinimu džiaugiasi mokytojos Alė Aleknavičienė ir Jolanta Vaitkevičienė.

2019 Geg 07

Gegužės 7 d. progimnazijos 2a klasės mokiniai, lankantys logopedines pratybas, vyko į „Vilties“ progimnaziją, kur dalyvavo regioninėje kompiuterinėje kalbos viktorinoje 2019. Mokinius viktorinai ruošė progimnazijos vyr. logopedė Asta Banelytė. Viktoriną sudarė du turai, kurių metu mokiniai gilino lietuvių kalbos žinias. Po viktorinos jie buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiais prizais.
Kalbos viktorina 01
Kalbos viktorina 02
Kalbos viktorina 03
Kalbos viktorina 04

2019 Geg 06

Gegužės 6 d. įvyko 1–4 kl. skaitovų konkursas. Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 12 skaitovų, kurie mėgaujasi žodžio skambumu, savo kalbos gražumu deklamuodami įvairių lietuvių autorių eilėraščius bei perduodami kūrinio nuotaikas skaitydami jų ištraukas. Juos vertino komisija, kurios pirmininke buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Macė, meno vadovė V. Eisenaitė ir pradinio ugdymo mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė. Galėjome pasidžiaugti drąsiu ir įdomiu 1a klasės mokiniu Pijumi Levickiu, kuris savo tėvelio padedamas išmoko tarmiškai papasakoti padavimą apie Vadoklių kaimo atsiradimą. O konkursą laimėjo 3b klasės mokinė Luknė Skumbinaitė, padeklamavusi V. Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje“. Ją paruošė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja K. Klimkevičienė. Luknė gegužės 9 d. Kazimiero Paltaroko gimnazijoje atstovaus mūsų mokyklai meninio skaitymo konkurse „Kalbos skrynelėje – vaikystės žodžiai“. Sveikiname nugalėtoją ir jos mokytoją!
1–4 klasių skaitovų konkursas 01
1–4 klasių skaitovų konkursas 02
1–4 klasių skaitovų konkursas 03
1–4 klasių skaitovų konkursas 04
1–4 klasių skaitovų konkursas 05
1–4 klasių skaitovų konkursas 06
1–4 klasių skaitovų konkursas 07
1–4 klasių skaitovų konkursas 08
1–4 klasių skaitovų konkursas 09
1–4 klasių skaitovų konkursas 10
1–4 klasių skaitovų konkursas 11
1–4 klasių skaitovų konkursas 12

2017 m. Beržų progimnazija