2020 Bal 09

Kaip padėti vaikams saugiai bei efektyviai mokytis internete

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo agentūra parengė rekomendacijas mokytojams, kaip saugiai ir efektyviai vesti pamokas nuotoliniu būdu. Taip pat RRT parengė patarimų ir tėvams, kaip padėti vaikams būti saugesniems internete šiuo ypatingu laikotarpiu.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys sako, kad svarbu suprasti, jog nuotolinėse pamokose galioja tokios pačios elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje. „Mokytojai, pastebėję netinkamą elgesį, turėtų tai fiksuoti ir pranešti mokyklos vadovui arba interneto karštąja linija“, - sako viceministras.


„Internete vaikai atranda daugybę naudingos informacijos, patrauklių bendravimo ir mokymosi įrankių, įvairių pramogų. Tačiau šalia visų gerų dalykų virtualioje erdvėje slypi ir grėsmių, tad suaugusiųjų pagalba vaikams šiuo laikotarpiu ypač reikalinga. Didelė atsakomybė gula ant mokytojų pečių – tai ir tinkamų skaitmeninių priemonių pasirinkimas, ir virtualių klasių valdymas, efektyvaus bei saugaus klasės darbo užtikrinimas. Tėvams irgi tenka ne tik padėti vaikams mokymosi procese, bet ir pasirūpinti, kad vaikų naudojami skaitmeniniai įrankiai būtų saugūs, kad jie mokėtų saugoti save virtualioje erdvėje, – sako RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. – Tad tikimės, kad RRT interneto karštosios linijos www.švarusinternetas.lt ekspertų parengti praktiški patarimai bus naudingi tiek mokytojams, tiek tėvams“.


Keletas patarimų mokytojams:

 • Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius. Jų sąrašą rasite čia.
 • Rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų virtualios klasės leidžia prisijungti tik pakviestiems ir autorizuotiems vartotojams ̶ Jūsų mokiniams.
 • Priminkite mokiniams, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje. Stebėkite, ką virtualioje klasėje veikia, ką kitiems demonstruoja mokiniai ir, pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite.
 • Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie virtualios klasės nuorodų ar duomenų kitiems asmenims.
 • Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete, praneškite apie tai interneto karštajai linijai, užpildydami anketą svetainėje www.švarusinternetas.lt

Keletas patarimų tėvams:

 • Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete arba elektroninėmis patyčiomis, praneškite apie tai interneto karštąja linija www.švarusinternetas.lt.
 • Priminkite vaikams niekada neskelbti asmeninės informacijos: namų adreso, telefono numerio, asmens kodo, klasės, kurioje mokosi, ir pan.
 • Priminkite, kad negalima atskleisti slaptažodžių, taip pat ir prisijungimo prie virtualių pamokų nuorodų kitiems žmonėms, ir padėkite susikurti saugius slaptažodžius.
 • Padėkite vaikui nustatyti saugumo ir privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose ir pasidomėkite, nuo kokio amžiaus juose savo paskyras gali kurtis vaikai.
 • Pasidomėkite, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu. Iššokančios (angl. „pop-up“) nedraugiškos nuorodos ar langai gali atsirasti ir dėl kitų kompiuteryje atvertų langų ar kenkėjiškų programų, o ne dėl nuotolinio mokymosi platformos ar įrankio.
 • Priminkite, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje!

Parengtas rekomendacijas rasite RRT čia: Rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo internete

2020 Kov 30


Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu

Du kartus per dieną matuokitės temperatūrą

Nelieskite rankomis savo veido

Palaikykite savo namų švarą ir gerai vėdinkite patalpas

BŪKITE SOCIALIAI ATSAKINGIPrisidenkite burną servetėle čiaudėdami arba kosėdami

Dėvėkite veido kaukę, jei sergate ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją

Jei sergate, VENKITE didelio žmonių susibūrimo vietų ir neišeikite iš namų

Laikykitės namų izoliavimo nurodymų ir likite jums nurodytoje vietoje

2020 Kov 27

Svarbi informacija auginantiems, globojantiems nepilnamečius vaikus: kaip pasiruošti blogiausiam scenarijui?

Lietuvoje sparčiai plintant viruso COVID-19 epidemijai, jau atsitinka atvejų, kai susirgusius tėvus paguldžius į ligoninę, jų vaikai lieka be priežiūros. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) ragina visus tėvus nepanikuoti ir pasiruošti galimam kritiniam scenarijui.
 • Apgalvokite, kas be jūsų galėtų skubiai, taip pat ir ilgą laiką, pasirūpinti jūsų vaikais / globotiniais
 • Pasiruoškite atsakingų asmenų kontaktų sąrašą su telefono numeriais ir laikykite visiems žinomoje, matomoje vietoje
 • Numatykite, kas šioje stresinėje situacijoje galėtų palaikyti nuolatinį ryšį su vaikais / globotiniais
 • Aptarkite galimą scenarijų visi drauge, paruoškite vaikus, kad gali nutikti tokia situacija
 • Vaikams / globotiniams paruoškite instrukciją, kad jie žinotų, kur kas yra ir ką kada reikia daryti
 • Supažindinkite artimuosius su planu dėl jūsų vaikų / globotinių priežiūros skubiu atveju ir, jei prireiks, ilgam laikotarpiui.

2020 Kov 26

PATVIRTINTA
Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus
2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-65

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas reglamentuoja Panevėžio Beržų progimnazijos 1-8 klasių mokinių ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu dėl situacijos, susijusios su koronavirusu.

2. Šiame plane vartojamos sąvokos:

2.1. Nuotolinis mokymas - tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu, bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) priemonėmis virtualioje aplinkoje;

2.2. Nuotolinio mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais sukurta ugdymo(si) aplinka, skirta mokytojų bei mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo(si) procese realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;

2.3. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai ar pamokų ciklui (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai, naudojama skaitmeninė mokymosi aplinka);

2.4. Vaizdo pamoka – tai pamoka, kurioje mokytojas ir mokiniai dalyvauja tuo pačiu metu, naudodami pasirinktą nuotolinio mokymo(si) aplinką;

2.5. Vaizdo konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams sutartu laiku.

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

3. Centralizuota progimnazijos nuotolinio mokymosi aplinka, skirta mokytojų bei mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo(si) procese realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku – programos „Skype“, „Messenger“ ir elektroninis dienynas „Mano dienynas“. Mokytojas ugdymo(si) organizavimui gali pasirinkti ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas („Viber“, „Zoom“ ir kt.).

4. Skaitmeninių technologijų administratoriai, konsultuojantys mokytojus ir mokinius IKT naudojimo klausimais:

4.1. Arūnas Valionis, kompiuterijos inžinierius, I-V 9.00-11.00, 14.00-16.00 el. p.: admin@berzu.lt, programa „Skype“ (Arūnas Valionis);

4.2. Ramunė Ručinskaitė-Špokevičienė, informacinių technologijų mokytoja, I-V 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.:

5. Pasitarimai mokykloje rengiami naudojant programą „Skype“ iš anksto mokytojams praneštu laiku.

Draudžiama vaizdo pamokas, vaizdo konsultacijas, vaizdo pasitarimus įrašinėti, fotografuoti, filmuoti, platinti be raštiško progimnazijos administracijos leidimo.

6. Direktorius:

6.1. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą;

6.2. konsultuoja mokytojus, tėvus I-V 8.00-12.00, 13.00-17.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.: direktorius@berzu.lt, telefonu: 8 (45) 587294.

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

7.1. organizuoja ir koordinuoja ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu;

7.2. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus I-V 8.00-12.00, 13.00-17.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.:

8. Klasės auklėtojas, -a:

8.1. supažindina mokinius ir tėvus su ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planu elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“ ir/ar „Messenger“ iki 2020 m. kovo 25 d.;

8.2. informuoja mokinius ir tėvus (globėjus/rūpintojus), kad iki 2020 m. kovo 25 d. visi mokiniai kompiuteriuose ir/arba telefonuose turi instaliuoti programą „Skype“ ir/ar „Messenger“, kuriose pasivadina vardu ir pavarde ir pakviečia į „Skype“ ir/ar „Messenger“ klasės auklėtoją;

8.3. programoje „Skype“ ir/ar „Messenger“ sukuria klasės grupę iki 2020 m. kovo 26 d.;

8.5. konsultuoja mokinius pagal klasės valandėlių tvarkaraštyje numatytą arba individualiai sutartą laiką programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“, tėvus elektroniniu dienynu „Mano dienynas“;

8.6. numato vieną vaizdo klasės valandėlę per savaitę pagal klasės valandėlių tvarkaraštį;

8.7. bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, mokiniais ir tėvais nuotoliniu būdu;

8.8. mokiniui surinkus tris pastabas, klasės auklėtojas aiškinasi priežastis su mokiniu ir tėvais, esant reikalui, kreipiasi į socialinę pedagogę.

9. Mokytojas, -a:

9.1. koreguoja dalykų ilgalaikius planus, pritaikydamas nuotoliniam mokymui(si);

9.2. programoje „Skype“ ar „Messenger“ sukuria mokomojo dalyko kiekvienos klasės grupę, į ją pakviečia klasės auklėtoją, kad prijungtų prie grupės visus klasės mokinius iki kovo 25 d.;

9.3. kiekvieno dalyko mokytojas,-a parengia klasei mokomojo dalyko mokymosi užduočių ciklą jei turi 1-2 pamokas per savaitę - dviem savaitėms, jei turi tris ir daugiau pamokų - vienai savaitei; jei moko mokinį, kuriam skirtas mokymas namuose, - susitaria su tėvais ir mokiniu, kokia nuotoline aplinka vyks mokymas(is) ir pateikia užduotis individualiai:

9.3.1. teorinę medžiagą;

9.3.2. praktines užduotis;

9.3.3. nuorodas į skaitmenines mokymosi aplinkas (privaloma naudoti (jei yra toks mokomasis dalykas)

9.3.4. numato 1-2 vaizdo pamokas klasei (būtinai savo pamokos konkrečiai klasei tvarkaraštyje numatytu laiku), kurių trukmė 20-25 min., naudodamas,-a „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotolinio mokymo(si) programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

9.3.5. numato teikti 1-2 vaizdo konsultacijas, kurių trukmė iki 30 min. (būtinai savo pamokos konkrečiai klasei tvarkaraštyje numatytu laiku), naudojant „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotoliniam mokymuisi tinkamą programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

9.3.6. numato ir pateikia mokiniams užduočių vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus;

9.3.7. mokymosi užduočių ciklą mokiniams išsiunčia elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, „Skype“ ir/ar „Messenger“ programa kiekvieną savaitės penktadienį iki 17.00 val., kad mokiniai turėtų kitos savaitės mokymosi planą;

9.3.8. jei mokinys neprisijungia prie vaizdo pamokos (elektroniniame dienyne fiksuojama „n“), neatsiunčia atliktų užduočių, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių, dalyko mokytojas informuoja tėvus ir klasės auklėtoją elektroniniu dienynu;

9.3.9. pamokos temos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mano dienynas“;

9.3.10. per pirmą vaizdo pamoką supažindina mokinius su saugaus interneto naudojimo(si) taisyklėmis, nustato tikslias darbo instrukcijas ir taisykles, aptaria darbo specifiką (reikalavimai, vaizdo pamokų, konsultacijų trukmė, užduočių skyrimas, atsiskaitymo laikas, vertinimas);

9.3.11. užduočių kiekis turi būti toks, kad mokinys jas spėtų atlikti per laiką, skirtą dalyko pamokoms ir namų darbams;

9.3.12. individualiai konsultuoja mokinius programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“ tvarkaraštyje nurodytu dalyko pamokų ir jo konsultacijų laiku.

10. Švietimo pagalbos teikimas:

10.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus, esant reikalui teikia rekomendacijas dėl mokinių ugdymo(si);

10.2. logopedės:

10.2.1. teikianti logopedinę pagalbą specialiųjų klasių mokiniams I-IV 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Kriščiūnienė);

10.2.2. teikianti pagalbą bendrojo ugdymo klasių mokiniams I-V 12.30-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Banelytė).

10.3. specialiosios pedagogės:

10.3.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų klasių mokiniams I-IV 10.00-12.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Banelytė);

10.3.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą 1-4, 6a, 7a, 7b klasių mokiniams I-V 9.00-12.00, 13.00-15.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Virginija Eisenaitė);

10.4.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą 5-8 klasių mokiniams I-IV 11.00-14.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Rasa Macė);

10.4. psichologo asistentė:

I, II, V 8.00-13.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Sigita Linkytė), el. p.: psichologas@berzu.lt.

10.5. socialinė pedagogė:

10.5.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus I-V 8.00-15.00 telefonu: +370 (672) 13 946, elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.: soc.pedagogas@berzu.lt, programomis „Messenger“, „Skype“ (Justina Stacevičienė);

10.5.2. vaizdo skambučiai programoje „Skype“ (Justina Stacevičienė) priimami I-V 13.30-15.00;

10.6. mokytojo padėjėja:

bendradarbiauja su klasės mokytoju, padeda atrinkti ir paruošti mokymosi užduotis, skaitmenines mokymosi priemones nuotolinio mokymo(si) pamokoms.

12. Bibliotekininkė:

12.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos, pateikia elektronines nuorodas I-V 9.00-11.00, 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, telefonu 8 678 01739, programa „Skype“ (Alma Žilytė).

13. Neformalaus švietimo mokytojas:

13.1. programoje „Skype“ ir/ar „Messenger“ sukuria neformalaus švietimo grupę, ir prijungia prie grupės visus mokinius, lankančius neformaliojo švietimo būrelį iki kovo 25 d.;

13.2. parengia užsiėmimų ciklą mokiniams 1-2 savaitėms, numato bent 1 vaizdo užsiėmimą (būtinai savo būreliui neformalaus švietimo tvarkaraštyje numatytu laiku), kurių trukmė 20-25 min., naudodamas,-a „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotolinio mokymo(si) programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

13.3. numato ir pateikia mokiniams užduočių vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus;

13.4. individualiai konsultuoja mokinius programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“ tvarkaraštyje nurodytu neformalaus švietimo būrelio laiku.

14. Mokinys:

14.1. kompiuteryje ir/ar telefone (jei kompiuteris stacionarus, reikalingos ausinės ir mikrofonas) instaliuoja programas „Skype“, „Messenger“ iki kovo 25 d.;

14.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu (elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“, „Messenger“);

14.3. laikosi saugaus darbo internete taisyklių;

14.4. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokiniais ir mokytoju;

14.5. laiku atlieka ir atsiskaito pateiktas užduotis;

14.6. nurodytu laiku dalyvauja vaizdo pamokose, konsultacijose;

14.7. esant reikalui, konsultuojasi su mokytoju, klasės auklėtoju, švietimo pagalbos specialistais vaizdo konsultacijose, elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“, „Messenger“.

15. Tėvai (gobėjai/rūpintojai):

15.1. bendrauja ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, telefonu, el. paštu, programomis „Skype“ ir „Messenger“;

15.2. užtikrina, kad mokiniai kompiuteryje ir/ar telefone (jei kompiuteris stacionarus, reikalingos ausinės ir mikrofonas) instaliuotų programas „Skype“, „Messenger“ iki kovo 25 d.;

15.3. kontroliuoja, kad mokiniai laikytųsi saugaus darbo internete taisyklių;

15.4. kontroliuoja, kad mokiniai laiku atliktų paskirtas užduotis, nusiųstų mokytojui atliktas uduotis nurodytu laiku;

15.5. kontroliuoja, kad mokinys nurodytu laiku dalyvautų vaizdo pamokose, jei reikalinga mokomojo dalyko konsultacija – vaizdo konsultacijose.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir tęsis iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

______________________

2019 m. Panevėžio Beržų progimnazija