2019 Lap 05

Lapkričio 4 d. mūsų progimnazijoje lankėsi projekto „Laimingas vanduo“ koordinatorė Jurga Norkienė ir pravedė mokiniams edukacinį užsiėmimą apie ekologiją, pilietiškumą ir savanorystę. Užsiėmime dalyvavo 5–8 klasių gamtosauginio komiteto nariai ir 8 mokiniai iš 3a ir 4b klasių. Mokiniai sužinojo apie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus, kokią reikšmę mums turi vanduo ir kodėl svarbu išsaugoti mus supančius vandens telkinius.

Edukacinė pamoka „Laimingas vanduo“ 01
Edukacinė pamoka „Laimingas vanduo“ 02
Edukacinė pamoka „Laimingas vanduo“ 03
Edukacinė pamoka „Laimingas vanduo“ 04

2019 Lap 04

Mūsų progimnazijoje spalio mėnuo buvo skirtas sveikatinimui: sveikos mitybos (košės diena), nutukimo, taisyklingos laikysenos, asmens higienos bei užkrečiamų ligų profilaktikai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (VSPS) S. Lukoševičienė ir biologijos mokytoja A. Makštelienė pravedė integruotą pamoką 8b kl. mokiniams „Nutukimo įtaka sveikatai“. 6b kl. mokiniams vyko klasės valandėlė „Natūralios sultys – sveikata“. 5b kl. VSPS S. Lukoševičienė vedė klasės valandėles „Nutukimas ir jo pasekmės“ bei „Asmens higiena ir užkrečiamos ligos“. 1a kl. mokiniams pravesta pamoka „Nutukimas – nesveiko maisto pasekmė“.

Rankų plovimo dienai paminėti mokyklos aktų salėje vyko renginys „Švarių rankų jėga“ 1a klasės ir specialiųjų klasių mokiniams, kurią organizavo visuomenės sveikatos biuras ir VSPS S. Lukoševičienė. Chemijos mokytoja I. Krasnauskienė 3 spec. klasės mokiniams pravedė pamoką „Nitritų ir nitratų kiekio nustatymas vaisiuose ir daržovėse“.

Pamokas apie kuprinių svorio įtaką taisyklingai laikysenai organizavo 4b kl. mokyt. K. Klimkevičienė, 1a kl. mokyt. A. Aleknavičienė. Integruotą pamoką „Taisyklinga laikysena ir sveikas stuburas“ 3a kl. mokiniams (kl. vadovė V. Ūsienė) pravedė VSPS S. Lukoševičienė.

Spalis – sveikatinimo mėnuo 01
Spalis – sveikatinimo mėnuo 02
Spalis – sveikatinimo mėnuo 03
Spalis – sveikatinimo mėnuo 04

2019 Spa 28

Šiais mokslo metais mūsų progimnazijos mokiniai įsijungė į projektą „Laimingas vanduo'19 – darom bangą!“. Projektą vykdo nevyriausybinė organizacija „Gyvoji planeta“ nuo 2011 metų ir jungia geranoriškus žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taikų, sveiką ir dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir puoselėjantį planetos ekologinius resursus elgesį. Projektas skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą meilę gamtai.

I etapo metu 6 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Aurelijos Makštelienės, atliko gamtamokslinį tyrimą apie Žagienio upelio švarą ir jo gyvybingumą. Tyrimo metu buvo rasti tokie organizmai, kaip lašalas, dvisparnis uodas trūklys, dvisparnis, žiedmusė, šoniplauka, didžioji bedantė ir kūdrinukė. Padaryta išvada, kad Žagienio upelio vandens kokybė yra gera.

2019 Spa 28

Spalio 25 dieną, prieš pat atostogas, bibliotekininkė Alma Žilytė ir lietuvių kalbos mokytoja Vaida Batavičienė pakvietė visus, kurie mėgsta skaityti, burtis į naują skaitytojų klubą. Mokytoja džiaugėsi, nes sulaukė nemažo būrio mokinių iš 7b, 8a ir 8b klasių.

Prieš susitikimą jauniesiems skaitytojams buvo pasiūlyta perskaityti bent vieną iš septynių knygų, parašytų XX–XXI a. apie mokytojus – mat spalį minima Tarptautinė mokytojų diena. Pokalbio prie vaišių stalo metu diskutuota apie mokinių mėgstamiausius žanrus, temas, šiuo metu skaitomas knygas. Vėliau pašnekesys pakrypo apie mokytojų vaizdavimo pokyčius lietuvių vaikų ir paauglių literatūroje. Galiausiai šia tema paruoštas stendas, kurį galima paskaityti pirmame aukšte, prie lietuvių kalbos kabineto.

Visi drauge nutarė, kad tokių skaitytojų susitikimų reikia, todėl rinksis kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį. Susitikimo pabaigoje prie bibliotekininkės stalo nutįso nemaža eilutė… Akivaizdu, kad šios rudens atostogos bus turiningos, įdomios ir neįprastos – su nauju skaitiniu rankose.

Susibūrė skaitytojų klubas! 01
Susibūrė skaitytojų klubas! 02
Susibūrė skaitytojų klubas! 03
Susibūrė skaitytojų klubas! 04

2019 m. Beržų progimnazija