Norime pranešti džiugią žinią, kad mokyklos vadovas S. Ambrazaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ vadove Aukse Motto. Šios vadovės iniciatyva liepos mėnesį vyks tarptautinė stovykla „Aš ir tu – mes kartu“. Stovyklos koordinatore ir organizatore paskirta mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Vaitkevičienė. Stovykla vyks Rokiškio rajone „Ilzenbergo“ dvare. Joje šalia mokinių iš JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ dalyvaus ir 4 mūsų progimnazijos mokiniai.
Stovyklos tikslai:
1. Priartinti paauglius mokinius arčiau prie Lietuvos ir taip aktualinti jų mokymąsi lituanistinėje mokykloje.
2. Įprasminti mokinių dalyvavimą lietuvių bendruomenės renginiuose siekiant, kad jie pasijaustų esą šios bendruomenės dalimi.
3. Padėti ieškoti tikrojo savęs. Parodyti, kad jie laiko save lietuviais, juose yra labai daug lietuviškumo ir todėl jie mokosi lietuviškoje mokykloje, nors jie turi Amerikos pilietybę.
4. Aplankyti Lietuvą ne kaip atostogų ar tėvų/senelių šalį, o kaip savo šaknų pradžią.
5. Padėti suvokti tikrąją artėjančio Lietuvos 101- mečio prasmę ir koordinuoti šio suvokimo perdavimą jaunesniems lituanistinės mokyklos mokiniams.
Džiaugiamės naujomis iniciatyvomis ir bendradarbiavimo partneriais.