Gegužės 6 d. įvyko 1–4 kl. skaitovų konkursas. Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 12 skaitovų, kurie mėgaujasi žodžio skambumu, savo kalbos gražumu deklamuodami įvairių lietuvių autorių eilėraščius bei perduodami kūrinio nuotaikas skaitydami jų ištraukas. Juos vertino komisija, kurios pirmininke buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Macė, meno vadovė V. Eisenaitė ir pradinio ugdymo mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė. Galėjome pasidžiaugti drąsiu ir įdomiu 1a klasės mokiniu Pijumi Levickiu, kuris savo tėvelio padedamas išmoko tarmiškai papasakoti padavimą apie Vadoklių kaimo atsiradimą. O konkursą laimėjo 3b klasės mokinė Luknė Skumbinaitė, padeklamavusi V. Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje“. Ją paruošė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja K. Klimkevičienė. Luknė gegužės 9 d. Kazimiero Paltaroko gimnazijoje atstovaus mūsų mokyklai meninio skaitymo konkurse „Kalbos skrynelėje – vaikystės žodžiai“. Sveikiname nugalėtoją ir jos mokytoją!
1–4 klasių skaitovų konkursas 01
1–4 klasių skaitovų konkursas 02
1–4 klasių skaitovų konkursas 03
1–4 klasių skaitovų konkursas 04
1–4 klasių skaitovų konkursas 05
1–4 klasių skaitovų konkursas 06
1–4 klasių skaitovų konkursas 07
1–4 klasių skaitovų konkursas 08
1–4 klasių skaitovų konkursas 09
1–4 klasių skaitovų konkursas 10
1–4 klasių skaitovų konkursas 11
1–4 klasių skaitovų konkursas 12