Spalio 14–16 dienomis beveik visi progimnazijos pedagogai dalyvavo „LIONS QUEST“ ilgalaikės socialinio-emocinio ugdymo programos (,,Laikas kartu” (1–4 klasėms) ir ,,Paauglystės kryžkelės” (5–8 klasėms) mokymuose.
Ši programa padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime, į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.
Mokymai pedagogams 01
Mokymai pedagogams 02
Mokymai pedagogams 03
Mokymai pedagogams 04
Mokymai pedagogams 05
Mokymai pedagogams 06
Mokymai pedagogams 07
Mokymai pedagogams 08
Mokymai pedagogams 09
Mokymai pedagogams 10