Mūsų progimnazijoje spalio mėnuo buvo skirtas sveikatinimui: sveikos mitybos (košės diena), nutukimo, taisyklingos laikysenos, asmens higienos bei užkrečiamų ligų profilaktikai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (VSPS) S. Lukoševičienė ir biologijos mokytoja A. Makštelienė pravedė integruotą pamoką 8b kl. mokiniams „Nutukimo įtaka sveikatai“. 6b kl. mokiniams vyko klasės valandėlė „Natūralios sultys – sveikata“. 5b kl. VSPS S. Lukoševičienė vedė klasės valandėles „Nutukimas ir jo pasekmės“ bei „Asmens higiena ir užkrečiamos ligos“. 1a kl. mokiniams pravesta pamoka „Nutukimas – nesveiko maisto pasekmė“.

Rankų plovimo dienai paminėti mokyklos aktų salėje vyko renginys „Švarių rankų jėga“ 1a klasės ir specialiųjų klasių mokiniams, kurią organizavo visuomenės sveikatos biuras ir VSPS S. Lukoševičienė. Chemijos mokytoja I. Krasnauskienė 3 spec. klasės mokiniams pravedė pamoką „Nitritų ir nitratų kiekio nustatymas vaisiuose ir daržovėse“.

Pamokas apie kuprinių svorio įtaką taisyklingai laikysenai organizavo 4b kl. mokyt. K. Klimkevičienė, 1a kl. mokyt. A. Aleknavičienė. Integruotą pamoką „Taisyklinga laikysena ir sveikas stuburas“ 3a kl. mokiniams (kl. vadovė V. Ūsienė) pravedė VSPS S. Lukoševičienė.

Spalis – sveikatinimo mėnuo 01
Spalis – sveikatinimo mėnuo 02
Spalis – sveikatinimo mėnuo 03
Spalis – sveikatinimo mėnuo 04