DĖL PROGIMNAZIJOS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANO 2019 - 2020 MOKSLO METAMS 5 IR 25.7 PUNKTŲ PAKEITIMO