Panevėžio Beržų progimnazija skelbia atranką į direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas
(1 pareigybė, 40 val. per savaitę).

Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą (numatomas koeficientas – 12,23-12,27). Darbo sutartis neterminuota.

Plačiau skaitykite čia...