Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406 (nauji pakeitimai 2022-11-24 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-388) mokinių centralizuotas priėmimas į pirmąsias ir penktąsias klases (keičiant mokyklą) 2023 - 2024 mokslo metams prasidės nuo 2023 m. sausio 5 dienos 8.00 valandos.

Informaciją apie centralizuoto priėmimo dokumentų priėmimo tvarką rasite čia...