Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose išsiaiškinę, kaip reikia aprašyti daiktus, gamtą, jausmus, ir dar labiau pasidomėję Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimu ir kūryba, 6 a klasės mokiniai ryžosi paskirtose grupėse bendraklasiams pristatyti labiausiai patikusį šio genijaus paveikslą, kurį, rodos, visai neseniai gyvai apžiūrėjo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Moksleivių dėmesį patraukė šie gerai žinomi dailininko nutapyti kūriniai: „Karalių pasaka“, „Ramybė“, „Rex“, „Žinia“ ir „Rex. Triptikas“. Pranešėjai turėjo ne tik aptarti paveikslo spalvas, linijas, kompoziciją, turinį, nuotaiką, vaizdus, veikėjus ir simbolius, bet jį ir įvertinti, išsakyti savo nuomonę. Be to, būtinai reikėjo atkreipti dėmesį į skaidrių estetinį vaizdą, taisyklingą kalbą, jos struktūrą bei atrinkti pačią svarbiausią informaciją, kurią norėtų perduoti draugams. Auditorijos valdymui šeštokai pasitelkė klausimų metodą, kuris rimtai įdarbino klausytojus, nes teisingi atsakymai nulėmė galutinį pranešimo įvertinimą.

Balandžio 23 dieną parengtus darbus šeštokams pavyko sėkmingai pristatyti ir įsivertinti atviroje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje tema „Dailės kūrinio pristatymas. M. K. Čiurlionio paveikslai“.

6a klasės lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė

 

Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 04
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 03
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 02
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 01