Mokiniams išskubėjus atostogauti, pedagogai susitiko miško apsuptyje pasidžiaugti nuveiktais darbais, progimnazijos sėkmėmis, padėkoti vieni kitiems už bendrystės kupinus metus. Išvažiuojamasis posėdis mokslo metų pabaigoje tapo tradicija. Diskusijos vyko grupėse, kurias moderavo direktorė Rasa Macė. Proto šturmo metodo pagalba padėjome pamatus naujoms ugdymo(-si) strategijoms. Svarbu ir tai, kad tokių susitikimų metu galime daugiau dėmesio skirti vieni kitiems.

Justina Stacevičienė

Išvažiuojamasis progimnazijos bendruomenės posėdis gamtoje! 04
Išvažiuojamasis progimnazijos bendruomenės posėdis gamtoje! 03
Išvažiuojamasis progimnazijos bendruomenės posėdis gamtoje! 02
Išvažiuojamasis progimnazijos bendruomenės posėdis gamtoje! 01