Kviečiame mokytis Panevėžio Beržų progimnazijoje. Būsimųjų pirmokų laukia pradinių klasių vyr. mokytoja Ona Ivanauskienė.
Mums svarbus kiekvienas vaikas:
  • individuali mokinio pažanga;
  • įtraukusis ugdymas;
  • inovatyvios pamokos: gamtos mokslų laboratorijoje, išmaniojoje klasėje, lauko klasėse, sensorikos kambaryje;
  • puiki švietimo pagalbos specialistų komanda!

Tapkite mūsų bendruomenės dalimi!

Telefonai pasiteiravimui:

  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė, tel. 867801724;
  • mokytoja Ona Ivanauskienė, tel. 861253291.