Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu

Du kartus per dieną matuokitės temperatūrą

Nelieskite rankomis savo veido

Palaikykite savo namų švarą ir gerai vėdinkite patalpas

BŪKITE SOCIALIAI ATSAKINGIPrisidenkite burną servetėle čiaudėdami arba kosėdami

Dėvėkite veido kaukę, jei sergate ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją

Jei sergate, VENKITE didelio žmonių susibūrimo vietų ir neišeikite iš namų

Laikykitės namų izoliavimo nurodymų ir likite jums nurodytoje vietoje