Skelbimai

2021 Rgp 27

2021 Sau 26

3Kviečiame 8 klasių progimnazijos mokinius į mokymus „Matematikos ir programavimo pagrindai su Pythom programavimo kalba", kurie vyks Zoom platformoje nuo vasario 9 dienos.
Reikalinga išankstinė registracija. 
Nuoroda registracijai: čia...

2021 Sau 11

Vaizdo įrašai Panevėžio Beržų progimnazijos 5-8 klasių moksleivių Meninio skaitymo konkursui laukiami iki 2021 m. vasario 8 d. 15 val. (siųsti programa SKYPE savo lietuvių kalbos mokytojai).

1

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO

SĄLYGOS 

2021-01-11 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Panevėžio Beržų progimnazijos mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.2, patvirtintu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 2021 m. grafiku bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. R1-802 patvirtintomis Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso sąlygomis.

2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Konkurso tikslas - ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę;

2. Konkurso uždaviniai:

2.1. skatinti mokinius domėtis literatūra;

2.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;

2.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.

2.4. rengti mokinius miesto meninio skaitymo konkursui

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokykla. Renginio užduotis parengia ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta meninio skaitymo konkurso mokyklos etapo organizavimo ir vertinimo komisija. Siūloma:

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – komisijos pirmininkė;

Virginija Eisenaitė, dramos būrelio vadovė;

Birutė Gaigalienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Vaida Ūsienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

2. Siūloma konkurso organizavimo darbo grupė:

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – skelbimo parengimui, konkurso sąlygų kūrimui, jo organizavimui, protokolo parengimui, anketos išsiuntimui dėl miesto etapo.

Alma Žilytė, bibliotekininkė - konkurso nugalėtojo (-os) vaizdo įrašo patalpinimu YouTube platformoje ir nuorodos atsiuntimui Regioniniam etapui;

Birutė Gaigalienė, vyr. lietuvių kalbos mokytoja – konkurso rezultatų aprašymui mokyklos interneto svetainėje.

Konkurse gali dalyvauti visi norintys Panevėžio Beržų progimnazijos 5­­–8 klasių mokiniai.

3. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami vienoje amžiaus grupėje (5­–8 kl.).

4. Skaitovai gali skaityti vieną poezijos arba vieną prozos ištrauką lietuvių kalba. Rekomenduotina rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų gerai įvertintų lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine kokybe, keliančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją bei atitinkantį skaitovo amžių, gyvenimo patirtį.

5. Skaitovo programos trukmė – iki 5­­ minučių, poetinės (literatūrinės) kompozicijos trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių. Poetinės kompozicijos (poezijos spektaklių)  dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8.

6. Jei skaitovas viršija nurodytą programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.

7. Konkursas vyksta etapais: mokyklos etapas vyksta 2021 m. vasario 9 d., antradienį, 14 val. nuotoliniu būdu, „Skype“ platformoje. Nufilmuoti mokinių pasirodymo vaizdo įrašai siunčiami lietuvių kalbos mokytojoms Vaidai Batavičienei ir Birutei Gaigalienei „Skype“ iki 2021 m. vasario 8 d. (pirmadienio) 15 val. Geriausio, originaliausio skaitovo vaizdo įrašas, išrinktas Meninio skaitymo konkurso komisijos narių, siunčiamas į miesto etapą, kurį  organizuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys. (koordinatorė Minolė Petronytė-Kairienė). Paraiškos apie dalyvavimą Konkurse siunčiamos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui, el.p.: minole.petronyte-kairiene@panevezys.lt

IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

1. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama teisė dalyvauti miesto etape.

 

Konkursą organizuoja lietuvių kalbos mokytojos: Vaida Batavičienė, Birutė Gaigalienė 

 

SKAITOVŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1. Pasirinkto literatūrinio / poetinio teksto meninė kokybė. Rekomenduotina skaitymui rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų gerai įvertintų lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine kokybe. Pastaba: skaityti ne savo kūrybos tekstą.

 2. Pasirinkto kūrinio temos / idėjos aktualumas. Rekomenduotina rinktis lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, keliančius ir analizuojančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją. 

3. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai. Skaitovas turėtų žinoti, suprasti ir gebėti vertinti pasirinkto grožinės literatūros kūrinio keliamas problemas.

4. Skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį (temą, idėją). Skaitovas turi mokėti logiškai ir artikuliuotai papasakoti pasirinktą istoriją, perteikti jos temą (apie ką pasakoja?) ir idėją (ką nori pasakyti?).

5. Skaitovo gebėjimas emociškai paveikti klausytojus. Skaitovas turėtų gebėti ne tik aiškiai ir suprantamai papasakoti pasirinktą istoriją, bet ir atskleisti savo emocinį požiūrį į pasakojamą istoriją. 

6. Skaitovo gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą - pasakoti klausytojui. Skaitovas turėtų savo istoriją pasakoti klausytojui, kuris jo klausosi, o ne grindims, sienoms, luboms ir kitiems negyviems objektams.

7. Skaitovo gebėjimas naudoti savo balso diapazoną. Skaitovas turėtų mokėti kalbėti pakankamai garsiai (dirbtinai nešaukdamas, nerėkdamas), kad jį girdėtų visi salėje esantys klausytojai. 

8. Pasakotojo kalbos kultūros kokybė. Skaitovo norminė lietuvių kalba ir kirčiavimas turėtų būti nepriekaištingi.

9. Papildomų sceninės / teatrinės raiškos priemonių naudojimo tikslingumas (garsai, muzika, šviesos, kostiumai kt.). Poetinių kompozicijų teatrinės raiškos priemonių naudojimas turi būti minimalus, tik paryškinantis literatūrinio ar poetinio žodžio mintį, atskleidžiantis kompozicijos temą, idėją.

10. Skaitovo sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika). Skaitovo apranga kukli ir tvarkinga, kūno plastika ir rankų judesiai natūralūs, o ne specialiai sugalvoti.                                                                                                             

2020 Grd 08

VarpelisInformuojame, kad esant sudėtingai COVID-19 paplitimo epidemiologinei situacijai ir siekiant išvengti viruso sukeliamų skaudžių pasekmių,  dokumentai dėl priėmimo į  pirmas ir penktas klases Švietimo skyriuje bus priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus Švietimo skyriui galima teikti tik el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai nebus registruojami).

Asmenys, el. paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami el. paštu.

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija