Skelbimai

2023 Sau 05

Panevėžio Beržų progimnazija yra nuolat tobulėjanti, atvira, įtrauki mokykla. Motyvuoti pedagogai ir specialistai padeda plėtoti mokinių individualius gebėjimus.

Ugdymo(si) procesas mokykloje organizuojamas integruojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos ir meno) ir patirtinio ugdymosi veiklas, užtikrinant saugią fizinę ir emocinę mokymosi aplinką kiekvienam.

Tai mokykla, kurioje puoselėjamas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir atsakomybė.

Laiptelis aukštyn pasiekiamas kiekvienam!

Vaida BBūsima pirmokų mokytoja Vaida Baikauskytė

Mokykla yra kultūrinė erdvė, kurios supami bręstame, į kurią įsiliejame ir amžiams tampame jos dalimi. Ne vadovėliai čia svarbiausi, nes jie visur tokie patys ir iki skausmo pažįstami. Ne technologijos, kad ir pačios geriausios... Ne to trokšta  kiekvienas mokinys. Mokyklos sakralumo esmė - mokytojų širdys ir supratimas, kad nuo jų priklausys, kiek Lietuvą mylinčių žmonių kurs prasmingą Lietuvos ir savo pačių rytojų.

Esu pradinių klasių mokytoja. Taip pat esu baigusi Vilniaus universitetą Šiaulių akademiją ir įgijusi muzikos pedagogės specialybę. Šiuo metu studijuoju edukologiją ir vaiko teisių apsaugos vadybą. Ugdau vaikų stiprybes ir neleidžiu pasiduoti silpnybėms. Kiekviena vaiko pasiekta pergalė yra jų talento, išminties ir mano pastangų sintezė.

2023 Sau 10

2022 Lap 11

Panevėžio Beržų progimnazija skelbia atranką į direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas
(1 pareigybė, 40 val. per savaitę).

Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą (numatomas koeficientas – 12,23-12,27). Darbo sutartis neterminuota.

Plačiau skaitykite čia...

2022 Spa 05

Documentai Ikona

Pagal savivaldybės mero potvarkį, vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193, 26 punktu, skelbiame komisijos sudėtį.

Konkurso vadovo pareigoms eiti komisijos sudėtis

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija