2023 Geg 25

2023 Geg 19

2023 Sau 05

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406 (nauji pakeitimai 2022-11-24 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-388) mokinių centralizuotas priėmimas į pirmąsias ir penktąsias klases (keičiant mokyklą) 2023 - 2024 mokslo metams prasidės nuo 2023 m. sausio 5 dienos 8.00 valandos.

Informaciją apie centralizuoto priėmimo dokumentų priėmimo tvarką rasite čia...

2023 Sau 05

Panevėžio Beržų progimnazija yra nuolat tobulėjanti, atvira, įtrauki mokykla. Motyvuoti pedagogai ir specialistai padeda plėtoti mokinių individualius gebėjimus.

Ugdymo(si) procesas mokykloje organizuojamas integruojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos ir meno) ir patirtinio ugdymosi veiklas, užtikrinant saugią fizinę ir emocinę mokymosi aplinką kiekvienam.

Tai mokykla, kurioje puoselėjamas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir atsakomybė.

Laiptelis aukštyn pasiekiamas kiekvienam!

Vaida BBūsima pirmokų mokytoja Vaida Baikauskytė

Mokykla yra kultūrinė erdvė, kurios supami bręstame, į kurią įsiliejame ir amžiams tampame jos dalimi. Ne vadovėliai čia svarbiausi, nes jie visur tokie patys ir iki skausmo pažįstami. Ne technologijos, kad ir pačios geriausios... Ne to trokšta  kiekvienas mokinys. Mokyklos sakralumo esmė - mokytojų širdys ir supratimas, kad nuo jų priklausys, kiek Lietuvą mylinčių žmonių kurs prasmingą Lietuvos ir savo pačių rytojų.

Esu pradinių klasių mokytoja. Taip pat esu baigusi Vilniaus universitetą Šiaulių akademiją ir įgijusi muzikos pedagogės specialybę. Šiuo metu studijuoju edukologiją ir vaiko teisių apsaugos vadybą. Ugdau vaikų stiprybes ir neleidžiu pasiduoti silpnybėms. Kiekviena vaiko pasiekta pergalė yra jų talento, išminties ir mano pastangų sintezė.

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija