2023 Sau 05

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-406 (nauji pakeitimai 2022-11-24 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-388) mokinių centralizuotas priėmimas į pirmąsias ir penktąsias klases (keičiant mokyklą) 2023 - 2024 mokslo metams prasidės nuo 2023 m. sausio 5 dienos 8.00 valandos.

Informaciją apie centralizuoto priėmimo dokumentų priėmimo tvarką rasite čia...

2023 Sau 05

Panevėžio Beržų progimnazija yra nuolat tobulėjanti, atvira, įtrauki mokykla. Motyvuoti pedagogai ir specialistai padeda plėtoti mokinių individualius gebėjimus.

Ugdymo(si) procesas mokykloje organizuojamas integruojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos ir meno) ir patirtinio ugdymosi veiklas, užtikrinant saugią fizinę ir emocinę mokymosi aplinką kiekvienam.

Tai mokykla, kurioje puoselėjamas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir atsakomybė.

Laiptelis aukštyn pasiekiamas kiekvienam!

Vaida BBūsima pirmokų mokytoja Vaida Baikauskytė

Mokykla yra kultūrinė erdvė, kurios supami bręstame, į kurią įsiliejame ir amžiams tampame jos dalimi. Ne vadovėliai čia svarbiausi, nes jie visur tokie patys ir iki skausmo pažįstami. Ne technologijos, kad ir pačios geriausios... Ne to trokšta  kiekvienas mokinys. Mokyklos sakralumo esmė - mokytojų širdys ir supratimas, kad nuo jų priklausys, kiek Lietuvą mylinčių žmonių kurs prasmingą Lietuvos ir savo pačių rytojų.

Esu pradinių klasių mokytoja. Taip pat esu baigusi Vilniaus universitetą Šiaulių akademiją ir įgijusi muzikos pedagogės specialybę. Šiuo metu studijuoju edukologiją ir vaiko teisių apsaugos vadybą. Ugdau vaikų stiprybes ir neleidžiu pasiduoti silpnybėms. Kiekviena vaiko pasiekta pergalė yra jų talento, išminties ir mano pastangų sintezė.

2023 Sau 30

Sausio 25 d. 7b klasės mokiniai dalyvavo Ugdymo karjerai pamokoje, kurią vedė karjeros konsultantė iš Panevėžio regioninio karjeros centro Vilda Aleknienė.
Mokiniai drąsiai nėrė į kūrybinę ir verslumą skatinančią užduotį ir sukūrė bei pristatė keturių įmonių prototipus. Įvardino įmonių pavadinimus, apibūdinimo jų veiklą ir profesijas, kurių atstovai turėtų dirbti sukurtoje įmonėje.


Karjeros specialistė Edita Strolienė

Ugdymo karjerai pamoka 04
Ugdymo karjerai pamoka 03
Ugdymo karjerai pamoka 02
Ugdymo karjerai pamoka 01

2023 Sau 30

Sausio 27 dieną progimnazijos aktų salėje vyko 5-8 klasių meninio skaitymo konkurso mokyklos etapas. Jo tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. Šįmet dalyvių būrys buvo negausus, bet komisijai vis tiek buvo nelengva  išrinkti nugalėtoją.

Ja vienbalsiai, skyrus 40 taškų, buvo išrinkta 7 b klasės moksleivė Melita Batavičiūtė, pasirinkusi 6 minučių trukmės prozos tekstą „Pasaulio pabaiga“ iš Kotrynos Zylės knygos „Siela sumuštinių dėžutėje“.

Jos klasės draugė Miglė Čiplytė, išmokusi Ignės Zarambaitės romano paaugliams „Juodavandeniai“ ištrauką, surinkusi 37 komisijos taškus, pelnė antrosios vietos titulą.

Vos vienu tašku nuo jos atsiliko trečioji finalininkė – šeštokė Roberta Rakašiūtė, deklamavusi Daivos Čepauskaitės eilėraštį „Auksinė skruzdėlė“.

Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis, o Melitai ir vėl suteikta galimybė atstovauti mokyklai miesto etape, kuris vyks vasario 8 dieną Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje. Linkime jai sėkmės!

Konkursą organizavusi lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė nuoširdžiai sveikina nugalėtojas, dėkoja kitiems dalyviams: penktokui Dovydui Šmitui ir šeštokėms Godai Murauskaitei bei Gretai Staškūnaitei, taip pat renginio vedėjai iš 7 b klasės - Luknei Skumbinaitei, išsaugotų akimirkų autorei – septintokei Vestai Grybauskaitei, komisijos narėms: dramos specialistei Virginijai Eisenaitei, lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai Birutei Gaigalienei, pradinių klasių mokytojai ekspertei Vaidai Ūsienei,  taip pat direktorei Rasai Macei, jos pavaduotojai Justinai Stecevičienei bei būriui kitų kolegų, kurie geranoriškai prisidėjo prie organizacinių darbų ir, žinoma, žiūrovams, palaikiusiems savo favoritus. Galbūt ir jie kitąmet šioje scenoje pasiryš išbandyti save?

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija