STEAM

2021 Bir 03
 STEAM

Įgyvendinant „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi”, progimnazijos 4a klasės mokinės Greta Staškūnaitė ir Roberta Rakašiūtė (mokytoja Vaida Ūsienė) dalyvavo virtualioje mokinių pamokoje „Pamokos matuojasi Panevėžį“ ir pristatė du pranešimus „Beržų progimnazijos bendradarbiavimas su UAB „Povydė“ ir „Beržų progimnazijos bendradarbiavimas su Kraštotyros muziejumi“.

Pranešimus skaitė Balčikonio, Miltinio, „Minties“, Raimundo Sargūno sporto gimnazijos, „Saulėtekio“, „Aušros“. Vyturio“, „Šaltinio“ bei „Žemynos“ progimnazijų mokiniai. Mokiniai papasakojo, kaip sekėsi pritaikyti žinias praktinėse veiklose, išbandant su Panevėžio verslo įmonėmis mokytojų sukurtus patirtinio mokymo(si) pamokų scenarijus.

Vaida Ūsienė

Pamoka „Pamokos matuojasi Panevėžį“ 02
Pamoka „Pamokos matuojasi Panevėžį“ 01

2021 Geg 22
 STEAM

Beržų progimnazijos 4a klasės mokiniai (mokytoja Vaida Ūsienė) dalyvauja respublikiniame virtualiame projekte „Bitės – mažosios darbininkės“. Viena iš užduočių pasirinktomis priemonėmis sukurti bites.

„Bitės – mažosios darbininkės“ 10
„Bitės – mažosios darbininkės“ 09
„Bitės – mažosios darbininkės“ 08
„Bitės – mažosios darbininkės“ 07
„Bitės – mažosios darbininkės“ 06
„Bitės – mažosios darbininkės“ 05
„Bitės – mažosios darbininkės“ 04
„Bitės – mažosios darbininkės“ 03
„Bitės – mažosios darbininkės“ 01

2021 Geg 22
 STEAM

Beržų progimnazijos 4a klasės mokinė Greta Staškūnaitė ir Roberta Rakašiūtė (mokytoja Vaida Ūsienė) dalyvavo Panevėžio regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių STEAM mokslų srities konferencijoje „Langas į gamtą“, kurią organizavo Panevėžio Saulėtekio progimnazija. Mokinės pristatė pranešimus „STEAM veiklos 4a klasėje“ ir pranešimą „Naujieji klasės draugai“. Mergaitės drąsiai ir kūrybiškai pristatė savo klasėje vykstančias STEAM veiklas bei auginamas klasėje sraiges.

„Langas į gamtą“ 02
„Langas į gamtą“ 01

2021 Geg 22
 STEAM

Beržų progimnazijos 4a klasės mokinė Greta Staškūnaitė (mokytoja Vaida Ūsienė) dalyvavo respublikinėje konferencijoje „STEAM – ukas mene“ ir skaitė pranešimą „Naujieji klasės draugai“. Mokinė kūrybiškai pristatė klasėje augančias sraiges bei meninę veiklą STEAM projektuose.

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija