1a klasės mokiniai dalyvauja projekte „Judėjimas: mokykla be plastiko“ („School Plastic Free Movement“, Nr. 621506- EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN), kurio metu kalbėjo apie Žemės taršą, atliekų rūšiavimo svarbą, ėmė vykdyti ilgalaikę tyriminę veiklą. Mokyklos teritorijoje užkasė įvairių antrinių žaliavų: celofano, plastiko, medžio, kartono, laikraščio, stiklo, metalo. Kas joms nutiks, kaip jos pasikeis, pirmokai tyrinės po pusmečio. Projektą remia Europos komisija.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Vaida Ūsienė

„Judėjimas: mokykla be plastiko“ 04
„Judėjimas: mokykla be plastiko“ 03
„Judėjimas: mokykla be plastiko“ 02
„Judėjimas: mokykla be plastiko“ 01