Sausio 25 dieną progimnazijos mokiniai paminėjo pusiaužiemį. Sakoma, kad šią dieną iš žiemos miego atsibunda meška, barsukas, ežys ir apsiverčia ant kito šono, o gyvatės šliaužia į namus ragauti valgių. Su pusiaužiemiu susijusius gyvūnus mokiniai pavaizdavo savo piešiniuose.

Pusiaužemis 11
Pusiaužemis 10
Pusiaužemis 09
Pusiaužemis 08
Pusiaužemis 07
Pusiaužemis 05
Pusiaužemis 04
Pusiaužemis 03
Pusiaužemis 01