Rugsėjo 23–26 dienomis 5–8 klasių mokiniai, vadovaujami gamtos ir socialinių mokslų mokytojų, prisijungė prie Mokslo populiarinimo renginio „Tyrėjų naktis“, kuris jau tapo tradiciniu ir Lietuvoje vyksta 15-tą kartą. Įvairiomis veiklomis mokiniai buvo kviečiami domėtis mokslu. Netradicinę veiklą pradėjo biologijos mokytoja Aurelija Makštelienė kartu su chemijos mokytoja Ilona Krasnauskiene. Jos 5a ir 5b klasėse mokiniams pravedė integruotą gamtos ir žmogaus pamoką „Mažoji laboratorija“. Mokiniai įtvirtino žinias, mokydamiesi tiksliai matuoti, pasverti užduotyse nurodytas medžiagas, išmoko matuoti vandens tūrį. 6a ir 6b klasių mokiniai mokyklos kieme mokėsi atpažinti augančius medžius, krūmus, žolinius augalus, atliko nurodytas užduotis, iš gamtinės medžiagos kūrė gyvūnų piešinius. Su geografijos mokytoja Evelina Jackevičiene 6-tokai pagal gamtos požymius nustatinėjo pasaulio kryptis, darė kompasą pagal Saulę. Fizikos pamokose 7-tokai stebėjo ir patys atliko nesudėtingus bandymus, skaitė „slaptą“ raštą. 8-tokai pasirinko mokslinio filmo „Žemė iš kosmoso“ peržiūrą. Tyrėjų dienų savaitė baigėsi protmūšiu. Nugalėjo smalsumas, entuziazmas ir draugystė. Iki kitos Tyrėjų dienos.
Tyrėjų dienų įspūdžiais pasidalino fizikos mokytoja Lina Seliokienė.
Tyrėjų dienos 2019 07
Tyrėjų dienos 2019 06
Tyrėjų dienos 2019 05
Tyrėjų dienos 2019 04
Tyrėjų dienos 2019 03
Tyrėjų dienos 2019 02
Tyrėjų dienos 2019 01