2022 Rgp 26

Liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“  reprezentavo Lietuvą tarptautiniame folkloro festivalyje „Praha 2022“, kuris vyko rugpjūčio 19- 21 dienomis Čekijoje. Festivalyje dalyvavo kolektyvai iš įvairių šalių: Lenkijos, Slovakijos, Rumunijos, Kroatijos, Kipro, Bulgarijos.

Ona Ivanauskienė

Liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ Prahoje 04
Liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ Prahoje 03
Liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ Prahoje 02
Liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ Prahoje 01

2022 Rgp 24

2022 Bir 20

Birželio 20 dieną mokyklos aktų salėje vyko 5-8 klasių mokinių ilgalaikių projektų pristatymas. Pristatyta 14 projektų, kuriuos mokiniai rengė nuo vasario mėnesio. Projektų temos labai įvairios, paremtos tyrimais ir eksperimentais. Mokinių pristatymus vertino komisija, atkreipdama dėmesį į temos atskleidimą, praktinės veiklos atlikimą, pranešimo pristatymą ir viešąjį kalbėjimą. Tai pirmasis ilgalaikių projektų pristatymas viešumoje, todėl buvo iššūkis ir mokiniams ir mokytojams. Tikime, kad tai taps mokyklos tradiciniu renginiu.

Ramunė Karosienė

5-8 klasių ilgalaikių projektų pristatymas 04
5-8 klasių ilgalaikių projektų pristatymas 03
5-8 klasių ilgalaikių projektų pristatymas 02
5-8 klasių ilgalaikių projektų pristatymas 01

2022 Bir 20

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193,  7 punktu, informuojame, kad nuo 2022m. birželio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje yra paskelbtas konkursas Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Daugiau informacijos rasite savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.panevezys.lt...

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija