2024 Vas 022024 Vas 23

Progimnazijos darbuotojų kultūrinė pažintinė diena. LR Seime ir Valdovų rūmuose 04
Progimnazijos darbuotojų kultūrinė pažintinė diena. LR Seime ir Valdovų rūmuose 03
Progimnazijos darbuotojų kultūrinė pažintinė diena. LR Seime ir Valdovų rūmuose 02
Progimnazijos darbuotojų kultūrinė pažintinė diena. LR Seime ir Valdovų rūmuose 01

2024 Vas 23

Kolegialus bendradarbiavimas skatina efektyvų inovacijų diegimą ugdymo procese.

Tam, kad ugdymas taptų sklandesnis nebūtina nuolat ieškoti naujovių svetur, gana dažnai puikūs metodai slypi kolegų pamokose.

Dirbtinis intelektas pamokoje, aktyvūs mokymosi metodai, kūrybiškumą skatinančios ugdymo strategijos ir kiti pamokos elementai, kuriuos mokytojai pristatė ir aptarė metodinėse grupėse leis ne tik mokiniui mokytis įdomiau, bet ir padės siekti individualios pažangos.

Justina Stacevičienė

Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse 04
Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse 03
Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse 02
Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse 01

2024 Vas 23

Ugdymo procese neišvengiamai susiduriame su sveikatos sutrikdymais, todėl būtina nuolat atnaujinti kompetencijas, suteikiant pirmąją pagalbą.Ugdymo procese neišvengiamai susiduriame su sveikatos sutrikdymais, todėl būtina nuolat atnaujinti kompetencijas, suteikiant pirmąją pagalbą.

Pirmos pagalbos praktiniai mokymai progimnazijos bendruomenei 04
Pirmos pagalbos praktiniai mokymai progimnazijos bendruomenei 03
Pirmos pagalbos praktiniai mokymai progimnazijos bendruomenei 02
Pirmos pagalbos praktiniai mokymai progimnazijos bendruomenei 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija