2018 Bir 05

Mūsų mokyklos mokinių Parlamentas šiais mokslo metais jau buvo suorganizavęs ne vieną protų mūšį mokyklos mokiniams, pamažu ugdydamas jų smalsumą ir azartą. Baigiantis mokslo metams buvo nutarta organizuoti protų mūšį ir mokykloje besimokančių mokinių tėveliams.

Gegužės 30 dienos vėlyvą popietę į aktų salę susirinko gausus dalyvių ir juos palaikančių žiūrovų būrys. Pagal iš anksto aptartą planą komandas sudarė 3 klasės vaikai ir 3 tėveliai. Protų mūšį mes pavadinome „Iš patirties“ ne šiaip sau. Juk mokiniai po visų mokslo metų yra pilni taisyklių, geografinių, istorinių ar kitų žinių, o pas tėvelius už pečių – nugyventų metų patirtis ir žinios iš gyvenimo. Kas gali būti geriau nei toks junginys!

Protų mūšis buvo nemenkas iššūkis visiems. Pasitikrinome ne tik geografijos, istorijos, biologijos žinias, bet ir lietuvių kalbos išmanymą. Pats netikėčiausias buvo 4-tasis – muzikinis – turas, kurį įveikti reikėjo ne tik dainų išmanymo, bet ir fantazijos. Ne taip lengva iš begarsio filmuko atspėti, kokia daina skamba.

Pertraukėlių metu nuobodžiauti neteko ir žiūrovams – klausimų ir prizų už teisingus atsakymus sulaukė ir jie.

Kol vertinimo komisija (direktoriaus pavaduotoja Milda Karpavičiūtė ir geografijos mokytoja metodininkė Jurgita Ablėnė) skaičiavo balus, tėveliams buvo pristatytas ir parodytas mokinių Parlamento sukurta laida „Beržynėlis“, kuri sukėlė daug teigiamų emocijų ir sulaukė dar daugiau plojimų.

Komandos nenusileido viena kitai, daugelis iš jų po kiekvieno turo turėjo surinkę vienodą balų skaičių. Pasibaigus visoms užduotims, pretendentes į nugalėtojas turėjome net dvi – 6a ir 7a klasių komandas. Po papildomos užduoties I vietos nugalėtoja iškilmingai buvo paskelbta 6a klasės komanda „Patriotai“. Sveikinimai jiems. O visiems dalyvavusiems – nuoširdus AČIŪ.

Protmūšis su tėvais 08
Protmūšis su tėvais 01
Protmūšis su tėvais 04
Protmūšis su tėvais 07
Protmūšis su tėvais 09
Protmūšis su tėvais 11
Protmūšis su tėvais 03
Protmūšis su tėvais 06
Protmūšis su tėvais 05
Protmūšis su tėvais 10
Protmūšis su tėvais 12
Protmūšis su tėvais 02

Socialinė pedagogė A. Narkevičienė

2018 Bir 05

Netrukus po ketvirtokų išleistuvių 1–3 klasių mokiniai rinkosi į mokslo metų užbaigimo šventę. Visus susirinkusiuosius nuotaikinga daina pasveikino dainavimo studija „Spalvotos natos“ (vad. J. Vaitkevičienė).

Direktoriaus pavaduotoja M. Karpavičiūtė, sveikindama visus su artėjančiomis atostogomis, pirmiausia paklausė pirmokų, ar jie primena Rugsėjo 1-ąją duotą priesaiką ir ar ją tesėjo. Pagal atsakymus rankomis, kojomis ir garsais buvo suprasta, kad viskas puikiai įvykdyta. Pirmokai padainavo nuotaikingą dainą (vad. V.Ūsienė).

Mokyklos direktorius savo sveikinimo kalboje pasidžiaugė labai gerai besimokiusiais, pavyzdingai pamokas lankiusiais, aktyviai meninėje ir sportinėje veikloje pasižymėjusiais mokiniais ir įteikė jiems mokyklos padėkos raštus. Tuo pačiu buvo įteiktas tarptautinio piešinių konkurso diplomas 3a kl. mokiniui Giriui Markučiui.

Mokslo metų uždarymo šventę baigė bendra 3a ir 3b klasių mokinių daina.

Linksmų, nuotaikingų, įdomių ir saugių atostogų!

Pradinukų mokslo metų pabaiga 04
Pradinukų mokslo metų pabaiga 07
Pradinukų mokslo metų pabaiga 12
Pradinukų mokslo metų pabaiga 02
Pradinukų mokslo metų pabaiga 01
Pradinukų mokslo metų pabaiga 09
Pradinukų mokslo metų pabaiga 06
Pradinukų mokslo metų pabaiga 11
Pradinukų mokslo metų pabaiga 08
Pradinukų mokslo metų pabaiga 10
Pradinukų mokslo metų pabaiga 03
Pradinukų mokslo metų pabaiga 05

2018 Geg 31

Gegužės 30 d. mokyklos trečiokai, vadovaujami mokytojų Jolantos Vaitkevičienės ir Danutės Mikėnienės, surengė 4 klasių mokiniams atsisveikinimo su pradine mokykla šventę.

Nuėję į klases pas ketvirtokus ir papuošę juos pradinės mokyklos absolvento kepurėlėmis trečiokai atlydėjo visus į aktų salę. Visi ketvirtokai ir jų mokytojos į šventę atžygiavo raudonu „kilimu“. Šventė prasidėjo. Ją vedė Ignestė Eisenaitė ir Benas Balčiūnas. Skambėjo dainos, buvo pasakyti nuoširdūs žodžiai apie pirmąsias mokytojas – Reginą Kibienę ir Oną Ivanauskienę, apie tėvelius.

Progimnazijos direktorius pasveikino ketvirtokus ir, padėkodamas už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, meninėje ir sportinėje veikloje, šauniausiems įteikė progimnazijos padėkos raštus.

Jausmingus padėkos žodžius mokyklai ir mokytojoms tarė 4a ir 4b klasių tėvelių atstovai.

Graži buvo šventė, nuotaikinga ir spalvinga.

Ketvirtokų išleistuvės 01
Ketvirtokų išleistuvės 05
Ketvirtokų išleistuvės 15
Ketvirtokų išleistuvės 07
Ketvirtokų išleistuvės 10
Ketvirtokų išleistuvės 02
Ketvirtokų išleistuvės 16
Ketvirtokų išleistuvės 04
Ketvirtokų išleistuvės 06
Ketvirtokų išleistuvės 12
Ketvirtokų išleistuvės 14
Ketvirtokų išleistuvės 11
Ketvirtokų išleistuvės 08
Ketvirtokų išleistuvės 09
Ketvirtokų išleistuvės 03
Ketvirtokų išleistuvės 13

2018 Geg 28

kalbu kengura

Vasario 28 – kovo 2 d. Lietuvos mokyklų mokiniai įsijungė į Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamą respublikinį projektą ,,Kalbų Kengūra 2018″. Projektą sudarė dvi programos: lietuvių kalbos (I programa) ir užsienio kalbos (II programa).

Lietuvių kalbos užduotis atliko ir už savo žinias organizatorių padėkos raštą gavo 7a kl. mokinė Akvilė Banytė (mokyt. V. Batavičienė). Bet dar labiau mokinei pasisekė anglų kalbos Kengūroje – iš surinkti galimų 200 taškų Akvilė surinko 197 ir pelnė Auksinės Kengūros diplomą. Anglų kalbos Kengūroje dar dalyvavo 5b kl. mokinys Lukas Pauliukonis. Jam taip pat skirtas padėkos raštas. Abu šiuos mokinius mokė mokytoja R. Karosienė.

Sveikinimai šauniesiems mokiniams ir jų mokytojoms.

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija