Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193,  7 punktu, informuojame, kad nuo 2022m. birželio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje yra paskelbtas konkursas Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Daugiau informacijos rasite savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.panevezys.lt...