Panevėžio Beržų progimnazijos pradinių klasių ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai, kūrybiškai bendradarbiaudami, surengė Šv. Velykų proga margučių parodėlę. Velykiniai margučiai čia

Virginija Eisenaitė