Š. m. kovo-gegužės mėnesiais Beržų progimnazijoje buvo vykdomas fotomenininko St. Bagdonavičiaus ir 2 bei 7 ukrainiečių klasių mokinių projektas „Ukrainos vaikai", kuriam vadovavo mokytojos A. Brazdžionienė ir B. Gaigalienė. Paroda veiks iki liepos 30 d. adr. Respublikos g. 36, Panevėžys.

Birutė Gaigalienė

Projektas „Ukrainos vaikai“ 04
Projektas „Ukrainos vaikai“ 03
Projektas „Ukrainos vaikai“ 02
Projektas „Ukrainos vaikai“ 01