1c ir 2c klasių mokiniai mokslo metus palydėjo ir vasaros atostogas pasitiko spalvotomis smėlio mandalomis.

Asta Kriščiūnienė

Smėlio mandalos 04
Smėlio mandalos 03
Smėlio mandalos 02
Smėlio mandalos 01