Kovo  27 d. progimnazijos švietimo pagalbos specialistės Virginija, Asta, Toma ir Asta dalyvavo ilgalaikės programos „Atnaujintų bendrųjų programų pritaikymas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams“ respublikiniame seminare, vykusiame Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje. Specialistės susipažino su ugdymo(si) aplinkų pritaikymu SUP mokiniams taip pat su mokyklos bendruomene ir šios mokyklos mokytojų darbo ypatumais.

Toma Žalienė

Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo respublikiniame seminare 04
Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo respublikiniame seminare 03
Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo respublikiniame seminare 02
Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo respublikiniame seminare 01