Snieguotą balandžio 23 d. Panevėžio miesto menų ir saviraiškos dalykų mokytojai, o su jais kartu ir mūsų mokytojos Ona Ivanauskienė, Rūta Rumbutienė, Rasa Jurkienė ir Jurga Jasinskienė, dalyvavo programos „Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“. Stažuotė organizuota skatinant mokyklos kultūros kaitą įgyvendinant socialines iniciatyvas, organizuojant netradicinį mokymąsi, pasitelkiant profesionalius menininkus, kūrėjus. Vilniaus miesto kultūros erdvėse mokytojai mokėsi įtraukiančių metodų padedančių suderinti saviraišką, žinių ir gebėjimų įgijimą ir dalyvavimą. Gedimino pilies bokšte kartu su „Pojūčių teatro“ organizatoriais patyrė sensorinę  edukaciją apie Vilniaus miesto istoriją, diskutavo kaip veikia sensorinės priemonės, kokiais būdais kuriamas pasakojimas ir kaip šias priemones galima būtų integruoti į technologijų, dailės, teatro bei šokio pamokas. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje - Vytauto Kasiulio dailės muziejuje susipažino su projekto „Savas muziejus“  teikiamomis galimybėmis vesti pamokas kartu su darbuotais, kurie savo paslaugas pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, veda edukacijas  autistiškiems vaikams ir suaugusiems, adaptuodami veiklas ir turinį. Teatro „No Shoes“ aktorė pakvietė į edukacinį užsiėmimą mokytojams „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“. Šie praktiniai mokymai skatino mokytojus teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų taikymą.

„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 04
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 03
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 02
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 01