Pagrindinė

2021 Bir 22

2020-2021-uosius mokslo metus 5-8 klasių mokiniai baigė projektų rengimu, kuriuos visi pristatė birželio 22 dieną.

5b klasės mokiniai, konsultuojami lietuvių kalbos mokytojos Vaidos Batavičienės, dailės mokytojos Jurgos Jasinskienės bei anglų kalbos mokytojų Ramunės Karosienės ir Valės Savinčienės, parengė e. poezijos knygą „Mūsų vaikystė“: įvairiomis temomis kūrė eilėraščius, juos išvertė į anglų kalbą ir iliustravo. Jų knygą galima pavartyti čia.

Mūsų vyriausieji, aštuntokai, apžvelgė visus 5-8 klasėse praleistus metus, akcentuodami patirtas sėkmes ir pasidalydami įgyta patirtimi. Mokinius konsultavo lietuvių kalbos mokytojos Vaida Batavičienė ir Birutė Gaigalienė, tikybos mokytojas Vygantas Zamžickas bei 8b klasės auklėtoja Ramunė Karosienė.

Dalis 6a klasės mokinių parengė projektą „Sportuoju linksmai“. Mokiniai pristatė įvairias mankštas rusų, vokiečių ir anglų kalbomis bei pademonstravo kaip jas atlikti su muzika. Mokiniams vadovavo mokytojai A. Krulys, V. Zamžickas, S. Arlauskienė, M. Karpavičiūtė ir R. Karosienė.

Gamtamokslinio ugdymo metodinės grupės mokytojai 5a, 6a ir 7-ųjų klasių mokiniams pasiūlė projektines temas. Mokiniai savarankiškai planavo praktinio darbo atlikimą, susirado tinkamas medžiagas ir priemones, fotografavo darbo eigą, pateikė gautus rezultatus ir išvadas. 7a klasės Biologijos projektinis darbas, mokytoja A. Makštelienė  „Žiedinių augalų dauginimo būdai“

Projektinių veiklų metu mokiniai pritaikė ir gilino įvairių dalykų ugdymo kompetencijas, galėjo atskleisti savo kūrybiškumą, tobulino bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo įgūdžius ir asmeninę atsakomybę.

5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 06
5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 05
5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 04
5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 03
5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 02
5-8 klasių mokiniai mokslo metus baigė projektiniais darbais 01

2021 Bir 16

1c ir 2c klasių mokiniai mokslo metus palydėjo ir vasaros atostogas pasitiko spalvotomis smėlio mandalomis.

Asta Kriščiūnienė

Smėlio mandalos 04
Smėlio mandalos 03
Smėlio mandalos 02
Smėlio mandalos 01

2021 Bir 16

Progimnazijos 1c-4c klasių mokiniai pristatė savo šių mokslo metų projektines veiklas, pasidalino patirtimi. Kai kuriems mokiniams tai buvo pirmoji sėkminga patirtis. Baigę pristatymus mokiniai pasivaišino saldžiu, mokyklos valgyklos darbuotojų, dovanotu tortu.

Asta Kriščiūnienė

Projektinės veiklos 05
Projektinės veiklos 03
Projektinės veiklos 02
Projektinės veiklos 01

2021 Bir 16

6-8 klasių mokiniai birželio 1-11 dienomis dalyvavo projektinėje veikloje, konkursuose rusų kalbos dienai paminėti.  6-okai stebėjo Rusijos populiariausio suvenyro-matrioškos gamybą ir jį piešė. 7-okai rašė dailyraštį, skaitė eilėraščius, piešė matriošką. 8-okai ruošė trumpus pranešimus apie rusų kalbos dieną, apie rusų kalbą, virtualiai keliavo po Rusiją ir pristatė įspūdžius iš savo kelionių. Mokinių darbus galite pamatyti čia.

Rusų kalbos mokytoja Stanislava Arlauskienė

2021 m. Panevėžio Beržų progimnazija