Pagrindinė

2023 Vas 22

Vasario 22 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje direktorė Rasa Macė ir vyresnioji logopedė Asta Kriščiūnienė praktinių konferencijų „Mokykla – kiekvienam“ I dalyje – „Įtraukusis ugdymas“ miesto mokyklų vadovams, Savivaldybės Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komiteto nariams, Švietimo tarybai skaitė pranešimą „Komandinio darbo svarba ugdant elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčius mokinius“.

2023 Vas 22

Vasario 21 d. mūsų progimnazijoje svečiavosi Panevėžio miesto ir rajono socialinės pedagogės, kurios gilino savo kompetencijas įtraukiojo ugdymo tema. Viešnios buvo supažindintos su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumais. Svarbu pabrėžti tai, kad susitikimo metu buvo konstruojamos nuostatos, jog mokinių su įvairiapusiais raidos sutrikimais ugdymas yra įveikiamas bendradarbiaujant ir dalijantis patirtimi.

Justina Stacevičienė

Gerosios patirties sklaida 04
Gerosios patirties sklaida 03
Gerosios patirties sklaida 02
Gerosios patirties sklaida 01

2023 Vas 22

1-8 klasių mokiniai, norėdami išvaryti žiemą ir greičiau sulaukti pavasario, skubėjo į dvi judriąsias pertraukas, kurias organizavo dailės mokytoja J. Jasinskienė su liaudies muziką ir šokį mylinčiomis 7b klasės mokinėmis. Visi galėjo patrepsėti ratelyje bei pasirodyti, kokių Užgavėnių kaukių kiekvienas šiais metais pasigamino. Margos, vienspalvės, puoštos siūlais ar kitomis priemonėmis – visos jos kėlė nuotaiką varyti žiemą lauk.

Biologijos mokytoja A. Makštelienė

Žiemos išvarymas 03
Žiemos išvarymas 02
Žiemos išvarymas 01

2023 Vas 14

Vasario 13 dieną progimnazijos specialistai Panevėžio Jaunuolių dienos centre dalyvavo „Erazmus+“ programos projekte SENtor, kuris apjungia specialistus iš Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos. Programoje: įtraukios aplinkos modelis, profilis ir ugdymo turinio kompleksiškumas. Seansorinių priemonių nauda fizinei ir psichinei sveikatai ir JDC solidari kava, kaip įtraukties priemonė į darbo rinką.

Specialioji pedgogė Virginija Eisenaitė

„Erazmus+“ programos projektas SENtor 04
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 03
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 02
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija