Pagrindinė

2022 Spa 14

Rm

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursas Beržų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jį laimėjo 48 metų Rasa Macė.

Rasa Macė Šiaulių universitete įgijo specialiojo pedagogo ir logopedo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Baigusi studijas pradėjo dirbti Beržų progimnazijoje specialiąja pedagoge. Vėliau toje pačioje mokykloje tapo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Šiose abiejose pareigose dirbo iki šiol.

Rasos Macės nuomone, jos, kaip mokyklos vadovės, veiklos tikslas bus telkti progimnazijos bendruomenę Geros mokyklos, kurioje vyrauja emociškai saugus mikroklimatas, pagarbūs bendruomenės narių santykiai, grįsti susitarimais, pasidalytąja lyderyste, bendradarbiavimu, mokymusi su kitais ir iš kitų kūrimui.

Direktorė 5 metų kadencijai bus paskirta, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Konkurse į Beržų progimnazijos direktoriaus pareigas dalyvavo 1 pretendentė.

2022 Spa 13

Minėdami pasaulinę gyvūnų globos dieną, 5 c klasės mokiniai išvyko susipažinti  su žirgais. Išklausė įdomią paskaitą, sužinojo, kaip žirgus šukuoti, maitinti, glostyti. Išdalino lauktuves: obuolius, morkas, duoną ir, žinoma, jodinėjo bei pasisėmė teigiamų emocijų.

5c klasės auklėtoja Evelina Geštautienė

Pažintis su žirgais 04
Pažintis su žirgais 03
Pažintis su žirgais 02
Pažintis su žirgais 01

2022 Spa 13

4 c klasės mokiniai, minėdami Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, muzikos pamokos metu klausėsi ir rinko muziką, kuri jiems būtų pati mieliausia, priimtiniausia ir padėtų atsipalaiduoti, nurimti, užmigti. Pamokos metu skambėjo Čiurlionio, Bacho, Mocarto, Vivaldžio, Bethoveno kūrinių ištraukos. Daugiausia balsų surinko Čiurlionio „Jūra“ ir Vivaldžio „Žiema“.

Asta Kriščiūnienė

Ketvirtokų meditacija 04
Ketvirtokų meditacija 03
Ketvirtokų meditacija 02
Ketvirtokų meditacija 01

2022 Spa 11

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Paskaitų ciklas Panevėžio miesto mokiniams lytiškumo tema“ I-oji dalis pasiekė Beržų progimnazijos septintokus. Kadangi brendimas jautrus ir labai asmeniškas procesas, lektorius-gydytojas Nerijus Ogintas skaitė paskaitą 7a ir 7b klasės berniukams apie iššūkius, kurie gali užklupti bręstant, apie higieną, apie kūnų įvairovę ir pagarbą. Išklausę paskaitą, diskutavo, uždavė jiems rūpimus klausimus.

Sandra Lukoševičienė

Paskaitų ciklas Panevėžio miesto mokiniams lytiškumo tema 03
Paskaitų ciklas Panevėžio miesto mokiniams lytiškumo tema 02
Paskaitų ciklas Panevėžio miesto mokiniams lytiškumo tema 01

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija