Pagrindinė

2023 Sau 18

Progimnazijoje informacinių įgūdžių pamokėlėje dalyvavo darželio „Draugystė“ priešmokyklinės grupės auklėtiniai. Jie atliko užduotis kompiuteriuose ir planšetėse. Būsimi mokinukai užduotis atliko susidomėję ir paliko spalvotus linkėjimus 2a klasės mokiniams.

Pradinių klasių mokytoja Vaida Ūsienė

Informacinių įgūdžių pamokėlė darželio „Draugystė“ priešmokyklinės grupės auklėtiniams 04
Informacinių įgūdžių pamokėlė darželio „Draugystė“ priešmokyklinės grupės auklėtiniams 03
Informacinių įgūdžių pamokėlė darželio „Draugystė“ priešmokyklinės grupės auklėtiniams 02
Informacinių įgūdžių pamokėlė darželio „Draugystė“ priešmokyklinės grupės auklėtiniams 01

2023 Sau 16

Progimnazijos 4c klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Jo metu per integruotą lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamoką mokyklos bibliotekoje susipažino su A. Kiudulaitės ir E. Daciūtės knygelėmis. Vaikai pasirinko skaityti ir aptarti „Laimė yra lapė“. Mokiniai skaitė knygelės tekstą, o mokyklos bibliotekininkė dar pamokė kaip galima skaityti paveikslėlius. Kurdami paveikslėliams sakinius, mokiniai lavino savo kūrybinius gebėjimus bei mokėsi klausyti ir išgirsti draugą. Dar pamokoje sužinojo kuo skiriasi autorius ir iliustratorius. Patys pamėgino tapti iliustratoriais.

Mokytoja Asta Kriščiūnienė

Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“ 04
Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“ 03
Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“ 02
Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“ 01

2023 Sau 13

Sausio 13 dieną progimnazijos mokiniai prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Rytą mokyklos languose degė atminimo žvakės, minėjimo metu mokinių parlamento nariai paruošė jautrų, abejingų nepaliekantį performansą, kuriame buvo skaudžiai parodyti tų dienų įvykiai. Istorijos mokytojas pasidalino savo asmenine patirtimi. Po itin jautraus pasirodymo visa mokyklos bendruomenė susikibę už rankų sugiedojo Lietuvos tautinę giesmę.

Meno vadovė Justina Stacevičienė

Pilietinės iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 02
Pilietinės iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 01

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 02
Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 01

2023 Sau 05

Mūsų mokykla, kaip asocijuotas partneris, prisidėjo prie Erasmus+ tarptautinio projekto „Video game for moral education and STEAM development“ (MORALSTEAM) kūrimo. 5-8 klasių mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo tyrime, kurio pagrindu buvo sukurtas vaizdo žaidimas, bei vertino žaidimą. Žaidimą kūrė trys šalys: Lietuva (asociacija „Gyvoji planeta“, UAB „Tag of Joy“), Italija (ELA) ir Bulgarija (ASPECT). Žaidimas, skirtas dorinio ugdymo ir STEAM dalykų pamokoms bei popamokinei veiklai, puikiai tinka laisvalaikiui, žaidžiant jį bei aptariant rezultatus kartu su šeima. Žaisdami šį vaizdo žaidimą vaikai mokosi spręsti gyvenimiškas situacijas, moralines dilemas, tokiu būdu prisideda prie pozityvios asmenybės formavimo bei socialinių santykių gerinimo. Žaisdami žaidimą, vaikai renka taškus – dorybes, kurios aprašytos žaidime, daugiau aprašymų galima rasti „Dorybių enciklopedijoje“, pasiekiamoje per žaidimą. „Dorybių enciklopedija“ – puiki priemonė mokytojams, kurioje pateiktos dorybės su aprašymais pagal tam tikrą sistemą. 

Žaidimą tiek vaikai, tiek mokytojai įvertino kaip veiksmingą ugdymo priemonę, sprendžiant moralines dilemas bei mokantis vertybių. Žaidimas nemokamas, pasiekiamas per internetą asociacijos „Gyvoji planeta“ puslapyje.

Daugiau informacijos apie projektą, sukurtas priemones ir vaizdo medžiagą iš sklaidos renginių galima rasti čia.

Mokytoja Ramunė Karosienė

Video žaidimas „MORALSTEAM“ 04
Video žaidimas „MORALSTEAM“ 03
Video žaidimas „MORALSTEAM“ 02
Video žaidimas „MORALSTEAM“ 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija