Pagrindinė

2023 Bir 15

Panevėžio Beržų progimnazijos mokiniai jau antrus metus vykdo ilgalaikius mokomuosius projektus. Jų tikslas tobulinti mokinių kompetencijas, pasitelkiant patirtines veiklas. Džiaugiamės, kad per metus paaugome ir patobulėjome. Rezultatai džiugino visą progimnazijos bendruomenę.

Justina Stacevičienė

5-8 klasių mokinių mokomieji ilgalaikiai projektai 04
5-8 klasių mokinių mokomieji ilgalaikiai projektai 03
5-8 klasių mokinių mokomieji ilgalaikiai projektai 02
5-8 klasių mokinių mokomieji ilgalaikiai projektai 01

2023 Bir 09

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur 

Projekto aprašymas:

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Panevėžio miesto savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: įrengti / atnaujinti gimnazijų biologijos, chemijos ir fizikos laboratorijas, įrengti progimnazijų, pagrindinės ir pradinės mokyklų gamtos mokslų laboratorijas, įkurti STE(A)M kultūrinio ugdymo erdves visose TŪM mokyklose, aprūpinti laboratorijas ir STE(A)M erdves šiuolaikiška įranga bei novatoriškomis priemonėmis, sudaryti galimybes miesto mokytojams kelti lyderystės, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ir STE(A)M sričių kvalifikaciją tiek Lietuvoje tiek užsienyje.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai:

1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Justina Stacevičienė

2023 Bir 08

Minėdami visuotinę atvirų durų dieną „Šok į tėvų klumpes“, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo ugdymo karjerai orientacinėse varžybose „Profesijų medžioklė“. Mokiniai, tyrinėdami miestą, ieškojo pažymėtų Panevėžyje veikiančių įmonių ir organizacijų, prie jų ženklo turėjo nusifotografuoti su tam tikru objektu. Keliaudami orientaciniu maršrutu, mokiniai tobulino komandinio darbo įgūdžius, lavino profesijų ir miesto pažinimo kompetenciją bei aktyviai ir smagiai praleido netradicinio ugdymo dieną.

Justina Stacevičienė

„Šok į tėvų klumpes“ 04
„Šok į tėvų klumpes“ 03
„Šok į tėvų klumpes“ 02
„Šok į tėvų klumpes“ 01

2023 Bir 03

Ugdyti mokinius iš Ukrainos buvo nemenkas iššūkis, tačiau šiandien drąsiai juos galime vadinti savo draugais! Liūdesį pakeitė šypsenos, nusivylimą - viltis. Šiandien mokiniai iš Ukrainos džiaugėsi sėkmingai įveiktais mokslo metais, linkime jiems stiprybės ir džiaugiamės galėję juos pažinti!

Justina Stacevičienė

Mokiniai iš Ukrainos sėkmingai baigė mokslo metus 04
Mokiniai iš Ukrainos sėkmingai baigė mokslo metus 03
Mokiniai iš Ukrainos sėkmingai baigė mokslo metus 02
Mokiniai iš Ukrainos sėkmingai baigė mokslo metus 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija