Beržų progimnazijos mokiniai paminėjo Europos kalbų dieną, kuri švenčiama rugsėjo 26 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka vyko 8b klasėje. Mokiniai surengė viktoriną „Kas buvo vadinama šiuo žodžiu?“ ir parengė stendą. 7a ir 8a klasių mokiniai vertė tekstą „Lokys ir pelė“ į kitas kalbas: estų, norvegų, anglų, rusų, italų, ispanų, prancūzų, latvių, parengė stendus ir juos pristatė. Vokiečių kalbą besimokantys mokiniai dalyvavo netradicinėse pamokose-protų mūšiuose „Kokių galimybių suteikia kalba?“. Rusų kalbą besimokantys 6 klasės mokiniai sužinojo, kokius garsus gyvūnai išreiškia Europos kalbomis, o 7-8 klasėse vyko viktorinos-protų mūšiai, skirti Europos kalbų dienai. 2-8 klasių mokiniai anglų kalbos pamokose vykdė trumpalaikius projektus, susijusius su Europos kalbomis. 5 ir 7 klasių mokiniai atliko projektinius darbelius „Europos šalys ir jų kalbos“, 3-4 klasių  mokiniai žaidė žaidimą „Atspėk, kas kalba“. Mokiniai klausėsi įvairiomis kalbomis įrašytų pokalbių. 8b klasės mokiniai vertė tekstą „Lokys ir pelė“ į anglų kalbą. Daugelyje klasių Europos kalbų diena buvo integruota su gamtosaugos tema – pasauline turizmo diena. Mokiniai pasakojo į kokią šalį norėtų nuvykti, kokiu būdu keliautų, ką pamatytų, kokia kalba ten susikalbėtų.

Kalbų diena 08
Kalbų diena 07
Kalbų diena 06
Kalbų diena 05
Kalbų diena 04
Kalbų diena 03
Kalbų diena 02
Kalbų diena 01