2023 Vas 22

1-8 klasių mokiniai, norėdami išvaryti žiemą ir greičiau sulaukti pavasario, skubėjo į dvi judriąsias pertraukas, kurias organizavo dailės mokytoja J. Jasinskienė su liaudies muziką ir šokį mylinčiomis 7b klasės mokinėmis. Visi galėjo patrepsėti ratelyje bei pasirodyti, kokių Užgavėnių kaukių kiekvienas šiais metais pasigamino. Margos, vienspalvės, puoštos siūlais ar kitomis priemonėmis – visos jos kėlė nuotaiką varyti žiemą lauk.

Biologijos mokytoja A. Makštelienė

Žiemos išvarymas 03
Žiemos išvarymas 02
Žiemos išvarymas 01

2023 Vas 14

Vasario 13 dieną progimnazijos specialistai Panevėžio Jaunuolių dienos centre dalyvavo „Erazmus+“ programos projekte SENtor, kuris apjungia specialistus iš Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos. Programoje: įtraukios aplinkos modelis, profilis ir ugdymo turinio kompleksiškumas. Seansorinių priemonių nauda fizinei ir psichinei sveikatai ir JDC solidari kava, kaip įtraukties priemonė į darbo rinką.

Specialioji pedgogė Virginija Eisenaitė

„Erazmus+“ programos projektas SENtor 04
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 03
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 02
„Erazmus+“ programos projektas SENtor 01

2023 Vas 13

4-ų klasių mokiniai dalyvavo mokyklinėje anglų kalbos olimpiadoje ir atliko gramatikos, teksto suvokimo ir kalbos vartosenos užduotis. I-ą vietą laimėjo Tėja Minkštytė, II-ą vietą – Tomas Valionis ir III-ą vietą – Gytė Mažylytė. Sveikiname nugalėtojus.

Mokytojos R. Karosienė ir V. Savinčienė

Anglų kalbos olimpiada 02
Anglų kalbos olimpiada 01

2023 Vas 11

Praėjusį penktadienį, prieš pat žiemos atostogas, didžiulis būrys 6a ir 7b klasių mokinių lankėsi 700 metų jubiliejų švenčiančioje Lietuvos sostinėje. Čia jų laukė edukacinė programa, tema „Pažink Vilniaus kultūrinio paveldo objektus“. 

Pasiskirstę į tris grupes, lydimi istorijos mokytojo metodininko Tomo Puodžiūno, lituanistės Vaidos Batavičienės ir bibliotekininkės Almos Žilytės, moksleiviai per dvi valandas didžiausiame Rytų Europos senamiestyje turėjo rasti aštuonis kultūrinio paveldo objektus bei prie jų nusifotografuoti ar nusifilmuoti taip, kad nuotraukose atsispindėtų jų istorinis ar literatūrinis turinys.

Šią nemažai fizinių jėgų, kūrybiškumo, bendradarbiavimo įgūdžių, orientavimosi erdvėje, naudojantis navigacinėmis programėlėmis, gebėjimų bei sumanumo pareikalavusią užduotį pradėjusios nuo Vilniaus universiteto vidinio kiemelio, grupelės pasklido po visą paskirtą teritoriją. Taupydamos laiką, komandos dar pakeliui dalijosi savo žiniomis apie ieškomą objektą ir aptarinėjo kilusias būsimos nuotraukos idėjas. Pavyzdžiui, prie Lietuvos karaliaus Mindaugo paminklo vieni susikibo rankomis, taip simbolizuodami šalies suvienijimą, kiti – pasipuošė karūnomis, prie kunigaikščiui Gediminui skirto monumento staugė kaip vilkai ar sapnavo pranašiškąjį sapną, prie Vinco Kudirkos skulptūros giedojo „Tautišką giesmę“ ar akcentavo laikraščio „Varpas“ gimimą... Prisiminus legendą apie prancūzų karvedį Napoleoną, ant delno „nešta“ Šv. Onos bažnyčia, nuo Gedimino pilies bokšto kalno, žvelgiant į miesto panoramą, skaitytas kunigaikščio laiškas ar prie Aušros Vartų sudėti delnai maldai... Skubant senamiesčio labirintais, jėgos vis seko, o jų juk dar reikėjo pasitaupyti ir „Vichy“ vandens parkui, kur buvo mokomasi saugiai elgtis vandenyje ir ugdomi plaukimo pradmenų įgūdžiai.

Kitą kartą, vėl apsilankius šiame mieste, praeinant pro kokį senamiesčio kultūrinį objektą, turbūt iškils atminty šiandien įsispaudusios malonios atradimų akimirkos ir smagios patirtys, o gal visai greitai, per pamoką, išgirdus kokios žymios asmenybės vardą, bus dar įdomiau mokytis apie tai, kas buvo paties aplankyta. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė

Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 10
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 09
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 08
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 06
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 05
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 04
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 03
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 02
Lietuvos istorijos ir kultūros paieškos Vilniaus senamiesčio labirintuose 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija