2024 Bal 24
 TŪM

Snieguotą balandžio 23 d. Panevėžio miesto menų ir saviraiškos dalykų mokytojai, o su jais kartu ir mūsų mokytojos Ona Ivanauskienė, Rūta Rumbutienė, Rasa Jurkienė ir Jurga Jasinskienė, dalyvavo programos „Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“. Stažuotė organizuota skatinant mokyklos kultūros kaitą įgyvendinant socialines iniciatyvas, organizuojant netradicinį mokymąsi, pasitelkiant profesionalius menininkus, kūrėjus. Vilniaus miesto kultūros erdvėse mokytojai mokėsi įtraukiančių metodų padedančių suderinti saviraišką, žinių ir gebėjimų įgijimą ir dalyvavimą. Gedimino pilies bokšte kartu su „Pojūčių teatro“ organizatoriais patyrė sensorinę  edukaciją apie Vilniaus miesto istoriją, diskutavo kaip veikia sensorinės priemonės, kokiais būdais kuriamas pasakojimas ir kaip šias priemones galima būtų integruoti į technologijų, dailės, teatro bei šokio pamokas. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje - Vytauto Kasiulio dailės muziejuje susipažino su projekto „Savas muziejus“  teikiamomis galimybėmis vesti pamokas kartu su darbuotais, kurie savo paslaugas pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, veda edukacijas  autistiškiems vaikams ir suaugusiems, adaptuodami veiklas ir turinį. Teatro „No Shoes“ aktorė pakvietė į edukacinį užsiėmimą mokytojams „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“. Šie praktiniai mokymai skatino mokytojus teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų taikymą.

„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 04
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 03
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 02
„Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“ 01

2024 Bal 24

Įvairiausi tyrimai ir apklausos rodo, jog patyčios mokykloje, deja, vis dar aktuali problema. Siekdami sukurti saugią aplinką mūsų mokyklos mokiniams, nuolatos ieškome būdų, kaip užtikrinti geriausius vaikų interesus. Dalyvaujame mokymuose, konferencijose, dalinamės savo gerąja patirtimi bei mokomės iš kolegų Lietuvoje bei užsienyje.

204-04-23 Panevėžio Beržų progimnazijos socialinė pedagogė dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Patyčios besikeičiančiame pasaulyje: Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis“ .

Konferencijoje buvo persvarstomos nauju požiūriu grįstos patyčių prevencijos patirtys, tėvų vaidmuo vaikų gyvenime bei akcentuojamas normas kvestionuojantis požiūris, kaip patyčių prevencijos pagrindas. Taip pat į patyčių prevenciją buvo pažvelgta įvairiais kontekstais : jaunimo dalyvavimas patyčių prevencijoje bei jų patarimai suaugusiems, kaip jiems galėtume padėti. Buvo naudinga išgirsti Vaikų linijos kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorės 20 metų iššūkių ir atradimų patirtis.

Kartu galime daugiau!

Socialinė pedagogė

Patyčių prevencija įvairiuose kontekstuose 04
Patyčių prevencija įvairiuose kontekstuose 03
Patyčių prevencija įvairiuose kontekstuose 02
Patyčių prevencija įvairiuose kontekstuose 01

2024 Bal 24

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose išsiaiškinę, kaip reikia aprašyti daiktus, gamtą, jausmus, ir dar labiau pasidomėję Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimu ir kūryba, 6 a klasės mokiniai ryžosi paskirtose grupėse bendraklasiams pristatyti labiausiai patikusį šio genijaus paveikslą, kurį, rodos, visai neseniai gyvai apžiūrėjo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Moksleivių dėmesį patraukė šie gerai žinomi dailininko nutapyti kūriniai: „Karalių pasaka“, „Ramybė“, „Rex“, „Žinia“ ir „Rex. Triptikas“. Pranešėjai turėjo ne tik aptarti paveikslo spalvas, linijas, kompoziciją, turinį, nuotaiką, vaizdus, veikėjus ir simbolius, bet jį ir įvertinti, išsakyti savo nuomonę. Be to, būtinai reikėjo atkreipti dėmesį į skaidrių estetinį vaizdą, taisyklingą kalbą, jos struktūrą bei atrinkti pačią svarbiausią informaciją, kurią norėtų perduoti draugams. Auditorijos valdymui šeštokai pasitelkė klausimų metodą, kuris rimtai įdarbino klausytojus, nes teisingi atsakymai nulėmė galutinį pranešimo įvertinimą.

Balandžio 23 dieną parengtus darbus šeštokams pavyko sėkmingai pristatyti ir įsivertinti atviroje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje tema „Dailės kūrinio pristatymas. M. K. Čiurlionio paveikslai“.

6a klasės lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Vaida Batavičienė

 

Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 04
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 03
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 02
Domėjomės romantizmo genijaus paveikslais 01

2024 Bal 24

Progimnazijos 3a klasės mokiniai Ela Farafonova, Aronas Buterlevičius, Elijus Luomanas ir Dovidas Rimaitis bei 7a klasės mokinė Greta Staškūnaitė dalyvavo konferencijoje  „Aplinka ir aš“, kuri vyko Gamtos mokykloje. Mokiniai skaitė 3 pranešimus ir atsakingai pristatė mokykloje vykdomus projektus, veiklas.

Vaida Ūsienė

Konferencijoje „Aplinka ir aš“ 04
Konferencijoje „Aplinka ir aš“ 03
Konferencijoje „Aplinka ir aš“ 02
Konferencijoje „Aplinka ir aš“ 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija