2022 Bir 20

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193,  7 punktu, informuojame, kad nuo 2022m. birželio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje yra paskelbtas konkursas Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Daugiau informacijos rasite savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.panevezys.lt...

2022 Bir 10

Birželio 1-10 dienomis progimnazijos 6a ir 6b klasių mokiniai dalyvavo integruotoje rusų kalbos (mokyt. S Arlauskienė) ir dailės (mokyt. J.Jasinskienė) pamokoje, skirtoje rusų kalbos dienai paminėti. Mokiniai susipažino su rusiško suvenyro Matrioškos istorija, gamyba, domėjosi piešimo bei spalvinimo technika. Paruošę parodėlę, mokiniai pristatė savo piešinį rusiškai: įvardino kokios spalvos akys, plaukai, rūbai.

Stanislava Arlauskienė

Rusų kalbos diena 04
Rusų kalbos diena 03
Rusų kalbos diena 02
Rusų kalbos diena 01

2022 Bir 10

Birželio 10 dieną 5-8 klasių mokiniai dalyvavo orientacinėse varžybose „Profesijų medžioklė“.Varžybų tikslas – pagal sąrašą (žemėlapį), pateiktą įmonių ar profesijos atstovų, aplankyti pageidautinas vietas, šalia jų nusifotografuoti, laikant rankoje BATĄ, ir visas vietas patalpinti Jamboard, Padlet lentoje arba Word lape. Mokiniai, medžiodami profesijas, ne tik smagiai praleido laiką, bet ir pagilino pažinimo, bendradarbiavimo kompetencijas. „Profesijų medžioklės“ rezultatai čia, čia ir čia.

Justina Stacevičienė

2022 Bir 10

Birželio 7 dieną progimnazijos 1 – 4 klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis. Paskutinio skambučio aidas pradinių klasių mokiniams leido pasinerti į užtarnautas vasaros atostogas. Į šventiškai papuoštą salę susirinko mokinių tėveliai, mokytojai, mokyklos administracijos atstovai. Šventės dalyviai grožėjosi 4a klasės mokinių tėvų paruošta staigmena – ypatingai dideliu, šokančiu meškučiu. 3a klasės mokiniai dainavo, šoko ir rūpinosi šventės programa. 4-ąją klasę baigę mokiniai gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus, kuriuos įteikė mokyklos direktorius S. Ambrazaitis.

Šventės pabaigoje mokiniai apdovanoti padėkos raštais už labai gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, bei aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos gyvenime.

Justina Stacevičienė

1 – 4 klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis 04
1 – 4 klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis 03
1 – 4 klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis 02
1 – 4 klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis šių mokslo metų skambutis 01

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija