2022 Spa 07

1c-4c klasių mokiniai, minėdami Pasaulinę gyvūnų globos dieną, vyko į Panevėžio gyvūnų globos draugiją. Mokiniai apžiūrėjo šuniukus, laukiančius naujų šeimininkų. Sužinojo, kaip gyvūnai čia patenka, kas ir kaip jais rūpinasi iki kol juos kas nors priglaus į savo namus. Stebėjo kaip vienas šuniukas išvyko su naujaisiais šeimininkais.

Asta Kriščiūnienė

Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 04
Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 03
Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 02
Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 01

2022 Spa 07

1c-4c klasių mokiniai minėjo Tarptautinę šypsenos dieną. Vaikai aptarė, ką gali teikti šypsena, kada žmogus šypsosi. Visi prisidėjo gaminant besišypsančios saulutės spindulėlius, panaudodami gamtinę medžiagą.

Asta Kriščiūnienė

Tarptautinė šypsenos diena 04
Tarptautinė šypsenos diena 03
Tarptautinė šypsenos diena 02
Tarptautinė šypsenos diena 01

2022 Spa 06

Spalio 5 diena – Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga progimnazijos pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, apdovanojo padėkos raštais bendruomenės narius. Atlikėjas Virgilijus Valuntonis, buvęs progimnazijos mokinys ir muzikos mokytojas, grįžo pramintais progimnazijos keliais ir pasveikino pedagoginę bendruomenę, atlikdamas kelis nuostabius kūrinius.

Mokinių parlamentas nestokojo humoro ir savo nuotaikingu pasirodymu nustebino mokytojus!

Meno vadovė Justina Stacevičienė

Paminėta Tarptautinė mokytojų diena 04
Paminėta Tarptautinė mokytojų diena 03
Paminėta Tarptautinė mokytojų diena 02
Paminėta Tarptautinė mokytojų diena 01

2022 Spa 06

Beržų progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai atliekančiai direktoriaus funkcijas Rasai Macei Tarptautinės mokytojų dienos proga už nuoširdų kūrybišką darbą, patirties sklaidą, saugios, sveikos emocinės aplinkos kūrimą bei mokyklos tradicijų puoselėjimą įteiktas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos padėkos raštas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštu apdovanota ir Beržų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Jurga Jasinskienė.

Sveikiname 04
Sveikiname 03
Sveikiname 02
Sveikiname 01

2022 m. Panevėžio Beržų progimnazija